ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္းသုံးစြဲ၍ ေဆာင္ရြက္မည္

ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္းသုံးစြဲ၍ ေဆာင္ရြက္မည္
March 22, 2017 Asian Fame

11:30 am
ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္းသုံးစြဲ၍ ေဆာင္ရြက္မည္

ရဲလြင္၊ ၿဖိဳးထက္ေအာင္
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၁

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္းေက်ာ္အသံုးျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္ စြန႔္ခြာေနထိုင္သူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး UNHCR တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးကိုမူ UNHCR မွ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား၊ အေျခအေနအေၾကာင္းေၾကာင္း ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္သူမ်ားကို ၎တို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးကို ယခု ႏွစ္ ၂ဝ၁၇ ခု ႏွစ္မွစ၍ သံုးႏွစ္စီမံ ကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးစိုင္းထြန္းညိဳက ေျပာသည္။

”၁၇ သန္းေက်ာ္ကို တစ္ႏွစ္တည္းလုပ္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ သံုးႏွစ္လုပ္သြားမွာ။ တစ္ႏွစ္ကိုပွ်မ္းမွ် ၆ သန္းေက်ာ္ေလာက္ေတာ့ သံုးသြားမွာေပါ့။ အခုလက္ရွိ သမၼတ ႐ံုးကိုမူအားျဖင့္ေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းထားတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ဒုကၡသည္ အမ်ားစုရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေစေရးအတြက္ က်န္းမာ ေရး၊ ပညာေရးဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လိုေသာဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအတြက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ UNHCR တို႔က သေဘာတူစာခ်ဳပ္နားလည္မႈစာတမ္း LOU) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ စီစဥ္ေန ေၾကာင္း ဦးစိုင္းထြန္းညိဳက ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အတြက္ သမၼတ႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္က်ပါက ဆပ္ေကာ္မတီငယ္ တစ္ခုဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ နယ္စပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ UNHCR တို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွစတင္၍ နားလည္မႈ စာတမ္း (LOU) လက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*