လုပ္သား ဝန္ထမ္းမ်ား သာမက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ သၾကၤန္ ပိတ္ရက္ ၁၀ ရရွိရန္ လုိလားေန

လုပ္သား ဝန္ထမ္းမ်ား သာမက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ သၾကၤန္ ပိတ္ရက္ ၁၀ ရရွိရန္ လုိလားေန
March 13, 2017 Asian Fame

2:52 pm
လုပ္သား ဝန္ထမ္းမ်ား သာမက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ သၾကၤန္ ပိတ္ရက္ ၁၀ ရရွိရန္ လုိလားေန

(ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၃)

လုပ္သား ဝန္ထမ္းမ်ား သာမက လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားပါ သၾကၤန္ ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ ရရွိရန္ လိုလားၾကသည္ ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကာလရံုးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္အျပည့္ လုပ္သား ဝန္ထမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္တို႔ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး စဥ္၎ ကေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အရ သၾကၤန္ ရံုးပိတ္ရက္ကို ဧျပီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ တရား ဝင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း လုပ္သား ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုလားခ်က္ႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္ အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ရံုးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္အျပည့္ ရရွိေအာင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ညႈိႈႈႏႈိင္းစီစဥ္ေပးႏိုင္ ရန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾက သည္။

အပို ပိတ္ရက္ ၅ ရက္အား ခြင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အျခား ရံုးပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ ရက္ အစားထိုး လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ တြင္ အခ်ိန္ ထည့္ေဆာင္းျခင္း စသည့္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကျပီး သၾကၤန္ပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ အျပည့္ ရရွိရန္ စီစဥ္ေပးရာတြင္ ဝန္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းထက္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳး အစားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားဝန္ထမ္း မ်ား အၾကား ႏွစ္ ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစီစဥ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*