ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား နာမည္ ပ်က္ေနရျခင္း အတြက္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္အစုိးရ ထိေရာက္စြာ တားဆီးမည္ဟု ဆုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား နာမည္ ပ်က္ေနရျခင္း အတြက္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္အစုိးရ ထိေရာက္စြာ တားဆီးမည္ဟု ဆုိ
March 9, 2017 Asian Fame

2:11 pm
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား နာမည္ ပ်က္ေနရျခင္း အတြက္ တရားမဝင္ ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္အစုိးရ ထိေရာက္စြာ တားဆီးမည္ဟု ဆုိ

(ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃)

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား တရားမဝင္ နယ္စပ္ ကုန္ သြယ္မႈမ်ား မ်ားျပားလာေသာ ေၾကာင့္ အရည္အေသြး နိမ့္ ကုန္ ပစၥည္း မ်ား၊ ေစ်းကြက္ဖ်က္ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တင္ပို႔ေနမႈ (Dum-ping) မ်ားအား ပူးေပါင္းကာ ကြယ္ တားဆီးႏိုင္ေရးႏွင့္ တရား ဝင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ေရး အတြက္ နယ္စပ္ ျဖတ္ ေက်ာ္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ ေထာင္ေရး ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူ ညီခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ဝင္ ေရာက္လာသည့္ အရည္အေသြး နိမ့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အတြင္း တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ေမွာင္ခို လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား နာမည္ပ်က္ ရသည့္ အတြက္ ျပည္နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္ ဒုတိယျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး Mr. Chen Shun က ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္ မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာဆုိထား သည္။

တရားမဝင္ ကုန္စည္မ်ား၊ အရည္အေသြးနိမ့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း အတုအပမ်ား ပမာဏ မ်ားျပားစြာ ဝင္ေရာက္ လာ မႈ ေၾကာင့္ ျမန္မာ စားသံုးသူ ျပည္သူ လူထုအျပင္ ျမန္မာ့ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထိ ခိုက္လ်က္ ရွိေန သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဆင္းရဲမႈ ျမင့္မားျခင္းကို အခြင့္ ေကာင္းယူ၍ ေစ်းေပါ၍ အရည္ အေသြး အာမခံခ်က္ မရွိေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို တ႐ုတ္ ဘက္မွ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ား ရွိေနသလို၊ ျမန္မာ့ ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ျပန္ လည္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ စီးပြားေရး အျမတ္ ထုတ္ သည့္ ျမန္မာ ကုန္ သည္မ်ားလည္း ရွိေန၍ ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္ တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

၄င္းတုိ႔သည္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တုိး တက္လာ ေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ဇုန္မ်ား လက္တြဲ တည္ေထာင္ရန္လည္း သေဘာ တူခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဗဟိုအစိုးရထံသို႔ တင္ျပကာ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ေတာင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Chen Shun  က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေန ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ နယ္စပ္ဂိတ္ မ်ားတြင္ အဝင္-အထြက္ လမ္း ေၾကာင္း ႏွစ္ရပ္လံုးကို ပိုမိုစနစ္က် ၍ ေစ့စပ္တင္းက်ပ္စြာ စစ္ေဆး အေရးယူရန္လည္း ၄င္းက တုိက္ တြန္းထားသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား အဓိက ထိစပ္ေနေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကီလို မီတာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထိစပ္ေန ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္သုိ႔ တင္ ပုိ႔ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လမ္း ေၾကာင္းမ်ားသည္ ယူနန္နယ္မွသာ ျဖတ္သန္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*