ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းမည္

ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းမည္
March 9, 2017 Asian Fame

10:56 am
ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းမည္

လင္းဟိန္း
ရန္ကုန္၊ မတ္ ၆

ခ်င္းပါတီမ်ားက လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားအျပင္ ခ်င္းအမည္ခံ ပါတီသံုးခုရွိေနၿပီး ယင္းပါတီသံုးခုကုိ ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ”တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကုိ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း ေတာင္းဆိုရယူသြားမွာပါ” ဟု ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ခ်င္းပါတီသံုးခုမွာ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ကာ ကနဦးအေနျဖင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၿပီး ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က ”ပါတီအခ်င္း ခ်င္း အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈရ ေအာင္ မဟာမိတ္အေနနဲ႕ ၁၈ လ အထိေနမယ္။ ၿပီးမွ ပါတီတစ္ခု တည္းျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ညိႇ ႏိႈင္းသြားမယ္။ တစ္ခါတည္းနဲ႔ ပါ တီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေပါင္းလိုက္ရင္ ေနာက္ပိုင္းအဆင္မေျပတာေတြရွိလာမွာ စိုးလို႔ပါ” ဟု ေျပာ သည္။

ယင္းေပါင္းစည္းမည့္ ခ်င္းအမည္ခံပါတီမ်ားမွာ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (CLD)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမုိကရစ္တစ္ပါတီ (CNDP) ႏွင့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CDP) တို႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြး၍ အ ဆင္ေျပပါက မဟာမိတ္ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပါတီမ်ား ကြဲျပားေနေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵနယ္ ေျမ ကြဲျပားၿပီး ဆႏၵမဲကြဲကာ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားမရရွိေၾကာင္း ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က ေျပာသည္။ ”ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္ ကုိယ့္မဲဆႏၵ နယ္ဆိုၿပီး လုေနၾကေတာ့ မဲေတြ ကြဲသြားတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးပါတီတို႔ကသာ အႏိုင္ရရွိ ခဲ့ၿပီး ခ်င္းအမည္ခံပါတီမ်ားႏွင့္ လူ မ်ိဳးစုပါတီမ်ားက တစ္ေနရာမွ် အ ႏိုင္ရရွိခဲ႔ျခင္းမရွိေပ။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ၌ NLD၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရး၊ တစညပါတီ၊ ခ်င္းအမည္ခံ ပါတီသံုးခုအျပင္ လူမ်ိဳးစု ပါတီေလးခု ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်င္းလူမ်ဳိးစု ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ အ႐ိႈခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ ခူမီး(ခမီး)အမ်ဳိးသားပါတီ၊ ဇိုတိုင္း ရင္းသားေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီတို႔က လည္း ခ်င္းအမည္ခံ ပါတီသံုးခုကုိ ပါတီတစ္ခုတည္း အျဖစ္ေပါင္း စည္းၾကရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ကာ ေတာင္းဆိုထားသည္။

”သူတို႔ပါတီသံုးခု ေပါင္းၿပီးတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီေတြကလည္း အေျခအေနအရလိုက္ၿပီး ေပါင္းစည္းသြားပါမယ္” ဟု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ဆလိုင္းဆန္ေလွးမန္းက ေျပာသည္။ ခ်င္းျပည္သူမ်ားက ခ်င္းပါတီ မ်ား၏ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေပၚ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တစ္ခုတည္း ေသာ ခ်င္းကုိယ္စားျပဳပါတီ ေပၚ ေပါက္လာေစရန္ ဆႏၵရွိေနၾကသည္။

မေရႊတေရာက ”ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ားျပားသလို ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတြလည္း မ်ားလြန္းေနတာက ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အရမ္းထိ ခိုက္နစ္နာေစပါတယ္။ ျပည္နယ္ တြင္း ျပည္နယ္ပက ခ်င္းလူမ်ဳိး ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ လူမႈဘဝ ျမင့္မား တိုးတက္ဖို႔ေတြ ေနာက္ ဆံုးကုန္ကုန္ ေျပာရရင္ ကိုယ့္စာ၊ ကိုယ့္စကား၊ ကိုယ့္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြ၊ ေရေျမေတာ ေတာင္အလွအပနဲ႔ သဘာဝအေမြ အႏွစ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာက ခ်င္းလူ မ်ဳိးေတြကိုယ္တိုင္က ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွ လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္ ရွိမွ ျဖစ္မွာပါ။ ဒါ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြအ တြက္ခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ လူမ်ဳိးတိုင္း မွာရွိေနျဖစ္ေနတဲ့ သေဘာသဘာဝ ပါ ။ ဒါေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး လူမ်ဳိးအေပၚ နည္းမွန္လမ္းမွန္ခ်စ္ တဲ့ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ေနရာ ရဖို႔ကို အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ တယ္။ ဝါးအစည္းေျပသလို ျဖစ္ ေနရင္ ကိုယ့္နယ္ေျမမွာ ကိုယ္ရ သင့္တဲ့မဲေတြ ဆက္လက္ဆံုး႐ႈံးေန ရမွာပါ။ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ သာ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေပါင္းစည္း သြားႏုိင္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ ေနာက္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ခ်င္းႏိုင္ငံ ေရးသမားေတြ အႏုိင္ရဖို႔ ခ်င္းလူ ငယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ကြၽန္မတို႔က အင္ တိုက္ အားတိုက္ကို ဝန္းရံသြားမွာ ပါ” ဟုေျပာသည္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း သီးျခားစီဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ ကခ်င္ပါတီ ေလးခုမွာလည္း ယခု အခါ ေပါင္းစည္းကာ ကခ်င္ေလး ပါတီတပ္ေပါင္းစုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ ကခ်င္ ပါတီအျဖစ္ စနစ္တက် ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကျပီျဖစ္ သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရခိုင္ပါတီ ႏွစ္ခုသည္လည္း ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ေပါင္း စည္းခဲ႔ၾကၿပီး ယခုအခါတြင္ ျပန္ လည္ခြဲထြက္ကာ ပါတီသစ္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*