ေမွာင္ခိုကုန္စည္မ်ား ဖမ္းမိပါက တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ တန္ဖိုး၏တစ္ဝက္ ဆုခ်မည့္အစီအစဥ္မ်ား စတင္

ေမွာင္ခိုကုန္စည္မ်ား ဖမ္းမိပါက တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ တန္ဖိုး၏တစ္ဝက္ ဆုခ်မည့္အစီအစဥ္မ်ား စတင္
March 1, 2017 Asian Fame

12:06 pm
ေမွာင္ခိုကုန္စည္မ်ား ဖမ္းမိပါက တာဝန္က်ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ တန္ဖိုး၏တစ္ဝက္ ဆုခ်မည့္အစီအစဥ္မ်ား စတင္

ေအာင္ျပည့္စံု
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈

တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တားျမစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြရရွိေစမည္႔ တရားဝင္ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ပထမအဆင့္ စတင္ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။ေမွာင္ခို ပေပ်ာက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားေရးစဲြရာတြင္ ယခင္ကာလမ်ားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္႔ အေျခအေနမ်ားကို နမူနာအျဖစ္ သင္ခန္းစာယူကာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။

ယခုစီမံခ်က္တြင္အဆင့္(၃)ဆင့္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး ပထမအဆင့္အျဖစ္ မတ္လ(၁) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း၊ တတိယအဆင့္တြင္ စစ္ကိုင္း ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အဆင့္လိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

”ေမွာင္ခိုေတြကို ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔က အခ်ိန္ေတာ့ယူရမွာပါ။ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔လည္း ဖမ္းဆီးတဲ့အခါမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကင္းဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မတ္လ (၁) ရက္ေန႔ကစၿပီး ပထမအဆင့္ အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ စတင္ဖမ္းဆီးပါမယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ကုန္ ပစၥည္းတန္ဖိုးရဲ႕တစ္ဝက္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးေပးတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ခဲြေပးပါမယ္။ ဒါတရားဝင္ေၾကညာၿပီး လုပ္တာပါ။ ဒါမွအဂတိလည္းကင္းၿပီး စီမံခ်က္လည္း ေအာင္ျမင္မွာပါ”ဟု စီမံ၊ ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

ေရးစဲြထားေသာ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားသာ မကဘဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေကာက္ခြန္ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ရွိေနသည္။ ယခင္က ခြင့္မျပဳထားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေခတ္ကာလ လိုအပ္ခ်က္အရ တင္သြင္းရန္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနပါက တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈအစား တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*