ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ေစ်းကြက္သစ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေန

ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ေစ်းကြက္သစ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေန
March 1, 2017 Asian Fame

2:55 pm
ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ေစ်းကြက္သစ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ေန

(ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈)

ျပည္တြင္းမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကဲြ တင္ပို႔မႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကိုသာ အဓိကထား တင္ပို႔ေနရသည္႔ အ ေျခအေနကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ေစ်းကြက္အသစ္ ရွာေဖြမႈ မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ေဖေဖာ္ဝါရီ လအတြင္း ေစ်းကြက္သစ္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံ(၃)ခုကို တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

”ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးကို အဓိကထား ေနရတဲ့ အေျခအေန အစား အျမတ္အစြန္း ပိုမ်ားတဲ့ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္းကုန္ သြယ္မႈေတြကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ဦး စားေပး ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္၊ အစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ အျပင္ ပုဂၢလိက က႑ရဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ မႈေတြ ကိုလည္း အထူး အေလးေပးေနပါ တယ္”ဟု လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆိုသည္။

ယခုလ အတြင္းမွာ ဘိုလီဗီး ယား၊ ဘီနင္ႏွင့္ ဂီနီအာႏိုင္ငံမ်ား ကိုေစ်းကြက္ အသစ္ စတင္တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဆန္ တင္ပို႔ရာ တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားမွ သတ္မွတ္ထား သည္႔ ဆန္အရည္အေသြး အမွတ္မ်ား အတိုင္း တင္ပို႔ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဆန္ေစ်း ကြက ္အတြင္း ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကို နယ္စပ္ဂိတ္ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ မွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား၏ ေစ်းႏွိမ္ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္း နည္းပါး ျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ေစ်း ကြက္အသစ္ ရရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ကို ဆန္တင္ပို႔မႈ အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း တန္ (၁၅ဝဝ)ျဖစ္ၿပီး တစ္ ႏိုင္ငံလွ်င္ တန္(၅ဝဝ)စီတင္ပို႔ခဲ့ ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ အ ခ်က္အလက္ မ်ားအရ သိရသည္။ ယခုပမာဏမွာ စမ္းသပ္ တင္ပုိ႔သည့္ အေျခအေနသာ ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕လအတြင္း မွာ တန္ခ်ိန္ အမ်ားအျပား ထပ္မံ တင္ပို႔သြားမည္ဟု သိရပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းတြင္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ တစ္ဆင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ တန္ခ်ိန္ (၆၅ဝ)၊ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံသို႔ (၆၈၅၃) တန္၊ အိုင္ဗရီကိုစ့္ ႏိုင္ငံသို႔ တန္ခ်ိန္ (၄၁ဝဝဝ) ေက်ာ္၊ စင္ကာ ပူႏိုင္ငံသို႔(၁၈၉၉)တန္၊ ဥေရာပ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တန္ခ်ိန္ (၁၅ဝဝ) ေက်ာ္ႏွင့္ ေပါင္းဆန္တန္ ၁ဝဝ၊ ဘရာဇီး ႏိုင္ငံသို႔ ေပါင္းဆန္တန္ ၂ဝဝ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရပါသည္။

ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ဆန္တင္ ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး ထက္ပင္လယ္ေရေၾကာင္း မွ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ အထူး အေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေန သည္။ ျပည္တြင္း၌ ထြက္ရွိေသာ ဆန္အရည္အေသြး သည္ ဥေရာပ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား အတိုင္း ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ အတြက္ အသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေနသည္။

နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ဆန္အရည္အေသြး အေပၚ အဓိက အားထားရမႈ မရွိေသာ္လည္း ဥေရာပ ႏွင့္အီးယူအပါအဝင္ ပင္ လယ္ေရ ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ သတ္ မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြး မျပည့္မီပါက တင္ပို႔သည့္ ပမာဏ အေျမာက္အျမား ဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည့္ အတြက္ ေသခ်ာစြာ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ တင္ပို႔ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိက ဆန္ကုန္သည္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္တြင္းထြက္ ဆန္မ်ားကိုျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပင္ လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ပိုမို တင္ပို႔ခြင့္ရေစရန္ အရည္အေသြး စစ္ ေဆးမႈမ်ားအျပင္ အစိုးရအပိုင္းက လိုအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကိုပါ ပိုမို လို အပ္ေနေၾကာင္း ကုန္သည္ လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းမွသိရသည္။

ေအာင္ျပည့္စံု

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*