မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အစုိးရထံေတာင္းဆုိမည္

မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အစုိးရထံေတာင္းဆုိမည္
February 22, 2017 Asian Fame

12:09 pm
မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အစုိးရထံေတာင္းဆုိမည္

Drug copy

ေဝ႐ႈိင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ

မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူမ်ား ကုိ ျပစ္ဒဏ္မ်ားေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အစုိးရသုိ႔ ေတာင္းဆုိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒ       ေျပာင္းလဲျခင္း ေထာက္ခံေဆြး ေႏြးေရးအဖြဲ႕DPAG  (ျမန္မာ) မွ သိရသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ား ၏ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ ခ်ေရးႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ကုသမႈခံယူေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ လက္ လွမ္းမီသေလာက္ ျမႇင့္ တင္ေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္ အေသး စား ေတာင္သူမ်ား ကုိ ရာဇဝတ္ ေၾကာင္းအရ အေရးယူမႈကုိ အဆုံးသတ္ေပးရန္ႏွင့္ အႀကီး စား မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ မႈႏွင့္ ကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ ဦးတည္ ပစ္မွတ္ထားရန္ စသည့္ အခ်က္ မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါး မူဝါဒေျပာင္းလဲ ျခင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕
DPAG    (ျမန္မာ) မွ ညိႇႏိႈင္းေရး တာဝန္ခံ ေဒၚနန္းပန္းအိခမ္းက ေျပာသည္။

”ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ မူးယစ္ ေဆးဝါး ျပႆနာေတြကေတာ့ ရွိ ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး ဝါးပေပ်ာက္ မယ္ဆိုတ့ဲ ဦးတည္ ခ်က္က နည္းနည္းအလွမ္းေဝးပါ တယ္။ ဒါေတြနဲ႔စာရင္ လက္ေတြ႕ လည္းက်မယ္။ သိပၸံနည္းက်လည္း ျဖစ္မယ္။ အေထာက္အထားအေျခ ျပဳျဖစ္တ့ဲ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထု ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီလုိနည္းလမ္း ေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္သြားမယ္ဆုိရင္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ ေလ်ာ့က် သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းစုိက္ ေတာင္သူ ဦးေလာ္လိမ္က ”ဘိန္း ကေတာ့ မေကာင္းဘူး ေျပာၾကပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ မသုံး စြဲပါဘူး။ မသုံးစြဲတ့ဲအတြက္ပုိက္ဆံ ပဲရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ထိ ခုိက္တယ္ ဘာညာ ျဖစ္ေနေတာ့ လည္း သူတုိ႔အတြက္က မေကာင္း ဘူး။ ဘိန္းမစုိက္ရင္ ဒီေဒသမွာ အခက္အခဲေတြ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္း ရမယ္ဆုိတာကုိမသိ ဘူး။ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ကုိ ေတာ္လွန္ျခင္း မဟုတ္ပါ ဘူး။ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး အတြက္ စုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။စုိက္တ့ဲသူတုိင္း ခ်မ္းသာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆင္းရဲၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အစုိးကတရားဝင္စုိက္ခြင့္ ေပးရင္ေကာင္းပါတယ္” ဟု ေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ တားဆီးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေသး စားေတာင္သူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူမ်ားကုိ အဓိကထားပစ္မွတ္ မထားဘဲ အမွန္တကယ္အႀကီးစား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူမ်ားကုိ သာ အဓိကထား ဦးတည္သင့္ပါ ေၾကာင္း ေဒၚနန္းပန္းအိခမ္း က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မူးယစ္ ေဆးဝါး အေၾကာထဲထုိးသြင္းသူ သုံးဦးလွ်င္တစ္ဦးသည္ အိပ္ခ်္ အုိင္ဗီြကူးစက္ခံထားရသူျဖစ္ၿပီး အေၾကာထဲ ထုိးသြင္းမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ႏႈန္းမွာ သာမန္ျပည္သူမ်ား ၾကား ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္းထက္ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမုိျမင့္မားလ်က္
ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမူးယစ္ေဆး ဝါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္းမွ တာဝန္ ခံျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဒၚမိမိခိုင္ ဇင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာထဲထုိးသြင္း အသုံးျပဳမႈ မ်ားျပားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ မူးယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲသူမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက်န္းမာေရး ဌာနႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန သည္ သီးသန္႔က်န္းမာေရးဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနေသာ္လည္း လုံေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အခ်ဳိ႔ေသာေနရာမ်ား၌ မူးယစ္ ေဆးဝါးအေၾကာထဲ ထုိးသြင္းသူ ႏွစ္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးနီးပါး အိပ္ခ်္ အုိင္ဗီြႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္သည့္ အုပ္စုတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ဘိန္းအေျခခံ ေဆးဝါး မ်ားအေပၚတြင္ မွီခုိေနေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားကုိ ကုသရန္အတြက္ မက္သဒုံးေဆး ရယူႏုိင္မႈသည္ လုံေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါဒ ေျပာင္းလဲျခင္း ေထာက္ ခံေဆြး   ေႏြးေရးအဖြဲ႔ (DPAG ) ျမန္မာ မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ ေဆး ဝါးသုံးစြဲသူဦးေရ စုစုေပါင္း မည္မွ်ရွိသည္ကုိ တြက္ခ်က္ထား သည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္ အလက္မ်ား မရွိေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာထဲထုိး သြင္းအသုံးျပဳသူ အေရအတြက္ ဆက္လက္ျမင့္မားေနေၾကာင္း မူးယစ္ေဆးဝါးမူဝါ ဒေျပာင္းလဲျခင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ (DPAG )  ျမန္မာစစ္တမ္းမွ ေထာက္ျပသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*