ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးေတြ ဘာေဆာင္ပုဒ္ေတြနဲ႔ မဲဆြယ္ၾကမွာလဲဲ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးေတြ ဘာေဆာင္ပုဒ္ေတြနဲ႔ မဲဆြယ္ၾကမွာလဲဲ
February 8, 2017 Asian Fame

5:52 pm
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးေတြ ဘာေဆာင္ပုဒ္ေတြနဲ႔ မဲဆြယ္ၾကမွာလဲဲ

2017 Election-2 copy

PN-051
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇

လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ နယ္ေျမ ၁၉ ေနရာတြင္ က်င္းပမည့္ ၾကား ျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

2017 Election

လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၉ ေနရာအတြက္ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆ ဦး အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၉ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာအတြက္ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္   ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁ ဦး အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၅ ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္ လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၇ ေနရာအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၁ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ မဲ႐ံႈးပါတီမ်ားက ၂ဝ၂ဝ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ယခုပြဲကို အႀကိဳအားစမ္းပြဲ တစ္ခု ဟု ႐ႈျမင္ၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေနၾကသည္။

ယင္းၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက      ‘အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးစို႔’ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ မဲဆြယ္ေနၿပီး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားက ‘ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဆက္လုပ္ ဖို႔ NLD  ကိုမဲေပးစို႔၊ ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္လွပဖို႔ NLD  ကိုမဲေပးစို႔’ အစရွိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ မဲ ဆြယ္ေနသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ၂ဝ၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ က ျပည္သူတို႔၏ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္မည္ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ အတြက္မူ ¤င္းတို႔က ပါတီမဲဆြယ္ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေျပာင္းလဲသြားသည္။

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲကာလက  ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ စာသားႏွင့္မဲဆြယ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၾကား ျဖတ္အတြက္ သီးသန္႔ေဆာင္ပုဒ္ ခ်မေပးဟု ဆိုသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုယ္စားျပဳၿပီး လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေနရာကို ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ဦးဝင္းမင္း က ”ပါတီက ခ်ေပးတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ ေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေတြ တိုင္ပင္ၿပီး ဒီအတိုင္း ေပးျဖစ္ ခဲ့ၾကတာ” ဟု ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုမဲဆႏၵ နယ္ေျမတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမည့္ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီက စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ ႏိုင္ ဖို႔၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္တန္႔ႏိုင္ဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီကို မဲေပးစို႔ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿပိဳင္ မည္ဟု ယင္းပါတီအႀကီးအကဲက ေျပာသည္။

”တစ္ေနရာတည္း ဆိုေပမယ့္ အားထည့္ၿပိဳင္မွာ”ဟု သူက ေျပာ သည္။

ထိုေနရာတြင္ဝင္ၿပိဳင္မည့္   မြန္ ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ကမူ ေဆာင္ပုဒ္ေပးမထားဘဲ လူထု ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ကာ မဲဆြယ္ မည္ဟု ဆိုသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လစ္ လပ္မဲဆႏၵနယ္ တစ္ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုက ရက္တစ္ ပါတီက ‘ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ ႏိုးထေလာ့’ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေပး ထားသလို၊ ကယားျပည္နယ္ထဲမွ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာ၌ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမို ကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) ကလည္း ‘ကယားျပည္သူမ်ားႏိုးထ ေလာ့’ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္)မွ ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဖိုးရယ္က ”၂ဝ၁၅ ေရြး ေကာက္ ပြဲမွာ တစ္ေနရာမွ မႏိုင္ေတာ့ ၂၁ ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ကို ကယားပါတီအေနနဲ႔ မတက္ရ ဘူး။ ဒါနစ္နာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီ ေဆာင္ပုဒ္ကို ေပးျဖစ္ခဲ့တာ” ဟု ရွင္းျပသည္။

တုိင္းရင္းသား အေျချပဳပါတီ မ်ားျဖစ္သည့္ ‘ဝ’ လစ္ဘရယ္ ဒီ မုိကရက္တစ္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ လားဟူအမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ အာခါ အမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးပါတီမွတစ္ဦး၊ အင္းအမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီမွ တစ္ဦး၊ ဖလုံ-စေဝၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ တစ္ဦး စသည္ျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ၾကမည္ျဖစ္ရာ ယင္း ပါတီမ်ားက တိုင္းရင္းသားမ်ား အ ေရး၊ ေဒသအေရး စသည့္အ ေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မဲဆြယ္မည္ ဟု သိရသည္။

ပါတီဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္ ဝင္ၿပိဳင္ မည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကမူ အမ္းျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေနရာ အႏိုင္ရရန္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရး ဦးစားေပး အ ေၾကာင္းအရာႏွင့္ မဲဆြယ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ေျမတို႔တြင္ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ရွမ္းအင္အားႀကီးပါတီတစ္ခု ျဖစ္ သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) က ၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ မဲဆြယ္မႈေဆာင္ ပုဒ္ကို ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း မဲဆြယ္မည္ ဟုဆိုသည္။ ယင္းပါတီ၏ ဗဟို အ လုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္က ”တန္းတူအ ခြင့္အေရးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ  ဒီမိုကေရစီရ မယ္” ဟု ေျပာသည္။ ယင္းပါတီ သည္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာ၆ဝေက်ာ္ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေနရာ ၄ဝ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိက ရက္တစ္ပါတီ (SNDP) က ထုတ္ ထားသည့္ေဆာင္ပုဒ္တို႔ကို လက္ ရွိအခ်ိန္အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မေတြ႕ရေသးေပ။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေရမွာ တစ္သီးပုဂၢလ ၇ ဦးအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၈ ဦး စုစုေပါင္း ၉၅ ဦးရွိေၾကာင္း သိ ရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*