ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အရင္းအႏွီးနဲ႔ ဘဝအတက္အက်

ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အရင္းအႏွီးနဲ႔ ဘဝအတက္အက်
December 7, 2016 Asian Fame

7:36 am
ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အရင္းအႏွီးနဲ႔ ဘဝအတက္အက်

kkh

ကာလ အတန္ၾကာ လူအုပ္ႀကီးေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္အံုၾ<ြကဆႏၵျပမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ရတဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးကေတာ့ လူအုပ္ႀကီးရဲ႕ ဆႏၵအတုိင္း ရာထူးကေန ဆင္းေပးဖို႔ သေဘာ တူလိုက္ရပါၿပီ။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေရြး ေကာက္ပဲြတုန္းက လူအမ်ားရဲ႕အင္ တုိက္အားတုိက္ ေထာက္ခံအားေပး မႈနဲ႔ တက္လာခဲ့တဲ့ ပတ္ဂြမ္ေဟး တစ္ေယာက္ ဘာလို႔မ်ားသက္တမ္းမကုန္ခင္မွာ ဒီေလာက္ေတာင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းသြားရတာလဲဆုိတဲ့ ေမး ခြန္းကုိ စဥ္းစားေနမိပါတယ္။ တ ကယ္ေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒအရ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတတစ္ေယာက္ဟာ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းတစ္ဆက္တည္းကိုပဲ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရိွတာပါ။ အခုဆုိ ရင္ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးဟာ သက္ တမ္းသံုးႏွစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက်ရင္ သူ႔ရဲ႕ ရာထူးသက္တမ္းကကုန္ဆံုးမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သံုးႏွစ္ဆုိတဲ့ ကာလတုိကေလးအတြင္းမွာပဲ မ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ျပႆနာတစ္ခုေၾကာင့္ ပတ္ဂြမ္ေဟးအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈဟာ ေတာင္ကုိရီးယား ေခတ္သစ္ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးဆုိတာက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြလို လုပ္ငန္းတစ္ခုပါပဲ။ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ သေဘာသဘာဝ အတုိင္း အရင္းအႏီွးဆုိတာ လိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရင္းအႏီွး (Political Capital) ဆုိတာကေတာ့ လူထုရဲ႕ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ (Trust) နဲ႔ အားေပးေထာက္ခံမႈ (Support) ပါပဲ။ ဒီလိုလူထုရဲ႕စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈနဲ႔ အားေပးေထာက္ခံမႈဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအ ရင္းအႏွီးရေအာင္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြအတြက္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရွာေဖြ ျဖည့္ဆည္းၾကရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံ၊ အပင္ပန္းခံၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဥပမာေတာင္အာဖရိကက နယ္လ္ ဆင္မင္ဒဲလားတုိ႔၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေဂ်ာ့ခ်္ဝါရွင္တန္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ‘စိုင္ေကာ္လို႔ ခ်ံဳေပၚေရာက္’ ဆုိတာလို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရလာတာ ေတြလည္း ရိွတတ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံက အင္ဒီရာ ဂႏီၵရဲ႕ သားရာဂ်စ္ဂႏီၵလိုမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ မူလက မိခင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရာထူး အ႐ိုက္အရာကုိ ဆက္ခံဖို႔ စိတ္ကူးဆႏၵမရိွခဲ့ဖူးဘဲ အင္ဂ်င္နီယာဘဝနဲ႔ ရပ္တည္ဖို႔ပဲ စိတ္ကူးထားသူပါ။ ႏုိင္ငံေရးအ႐ိုက္အရာ ဆက္ခံဖို႔ ဝါသနာလည္းပါ၊ မိခင္ ကိုယ္တိုင္က လ်ာထားျခင္းခံရတဲ့ ညီျဖစ္သူ ေလယာဥ္ပ်က္က် ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီး မိခင္ျဖစ္သူပါ လုပ္ႀကံခဲ့ရလို႔ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္ သြားခ်ိန္မွာ ေရြးခ်ယ္စရာမရိွေတာ့ လို႔ ‘မရည္ရြယ္ဘဲနဲ႔ ေစာ္ကဲမင္း’ ျဖစ္သြားခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ကေတာ့ လူထုရဲ႕ က႐ုဏာမဲနဲ႔ ေရြး ေကာက္ ပဲြႏုိင္သြားတာလည္း ရိွပါ တယ္။ ဥပမာ ရာဂ်စ္ဂႏီၵကို တမီလ္ အေသခံ တုိက္ခုိက္ေရးအမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးက ဗံုးခဲြလုပ္ႀကံလိုက္တဲ့အခါ လူထုရဲ႕ က႐ုဏာမဲေတြက မၾကာ ခင္က်င္းပတဲ့ အိႏိၵယေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကြန္ဂရက္ပါတီအေပၚ စုၿပံဳ ေရာက္ရိွသြားၿပီး အရင္ကလူသိ နည္းလွတ့ဲ အဘုိးႀကီး နာရာဆင္ဟာေရာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ပင္ကိုအ ရည္အခ်င္းအရေရာ၊ ဖခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္သူ သမၼတ ပတ္ခ်ဳံဟီးရဲ႕မ်က္ႏွာေၾကာင့္ေရာ လူထုေထာက္ခံမႈရရိွခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္တဲ့ သမၼတပတ္ခ်ံဳဟီးဟာ ကိုရီးယားႏုိင္ငံကို ေတာင့္တင္းခုိင္မာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး စီးပြား ေရးအရ အေျခခံေကာင္း တည္ ေဆာက္ေပးႏုိင္သူအျဖစ္ ယေန႔ ထက္တုိင္ အသိအမွတ္ျပဳေလး စားျခင္းခံရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အရိွန္အဝါဟာ ယခုထက္ထိ ကိုရီး ယားႏုိင္ငံမွာ ႀကီးမားေနဆဲျဖစ္တာ မုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သမီး ျဖစ္သူ ပတ္ဂြမ္ေဟးအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ အတုိင္းအတာအထိ အ ေထာက္အကူေပးခဲ့တာလည္း အ မွန္ပါပဲ။ တစ္ဖက္မွာလည္း တျခား ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သားသမီးေတြလို ရာဇပလႅင္က ‘ေရကန္အသင့္ ၾကာအသင့္’ ရိွေနခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ငယ္ငယ္ကတည္းက မိခင္ေရာ၊ ဖခင္ပါ လုပ္ႀကံသတ္ ျဖတ္ခံခဲ့ၾကရၿပီး မိဘမဲ့ဘဝနဲ႔ ႀကီး ျပင္းလာခဲ့ရတာမုိ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေျခ ကုပ္တစ္ေနရာရဖို႔ ႐ုန္းကန္ႀကိဳး စားလာခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ျဖစ္လာတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ပတ္ဂြမ္ေဟးအေနနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တင္းတင္းမာမာ တု႔ံျပန္ခဲ့တာ၊ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ သံမဏိမယ္အျဖစ္ နာမည္ရခဲ့သလုိ လူ မုန္းခံခဲ့ရတာေတြေတာ့လည္း ရိွခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အကြက္ေပၚလာခ်ိန္မွာ အဆင္းကိုဘီးတပ္ ၿပီးတြန္းခ်တာကို ခံလိုက္ရတာပါပဲ။

ပတ္ဂြမ္ေဟးရဲ႕ အကုသိုလ္ ၾကမၼာဆုိးက သူ႔ရဲ႕ ငယ္ေပါင္းမိတ္ေဆြတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ခြၽိဳင္ဆြန္ဆီးလ္ကေန အစပ်ဳိးခဲ့တာပါ။ ခြၽဳိင္ဆြန္ဆီးလ္ဟာ ပတ္ဂြမ္ေဟးရဲ႕ အစိုးရ အဖဲြ႕ထဲမွာ ဘာရာထူးမွ ယူမထားေပမယ့္ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးကို ေနာက္ကြယ္ကေန အနီးကပ္အ ႀကံေပးေနသူအျဖစ္ လူသိမ်ားပါတယ္။ အႀကံေပးတယ္ဆုိတဲ့ေနရာ မွာလည္း ဒီကေန႔ ဘာအဝတ္အစား ဝတ္သင့္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးကေန သမၼတရဲ႕မိန္႔ခြန္းမွာ ဘာေတြပါသင့္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးအထိ ပါတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးအေနနဲ႔ ဘာလို႔မ်ား ဒီေလာက္အထိ လူတစ္ေယာက္ကို အတြင္းက်က်ယံုစားေနခဲ့ရသလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားဖို႔ေကာင္းတဲ့အခ်က္တစ္ခုပါ။ ဒါကို နားလည္ဖို႔ကေတာ့ ပတ္ဂြမ္ေဟးရဲ႕ငယ္ဘဝအထိ လိုက္ ၿပီးသိေအာင္ လုပ္ရမယ့္ အေနအ ထားရိွပါတယ္။ ငယ္စဥ္ဘဝက တည္းက မိဘႏွစ္ပါး ႐ုတ္တရက္ ဆံုးပါးသြားခဲ့တဲ့ အေျခအေနမွာ အားကိုးရာမဲ့ေနခဲ့တဲ့ ပတ္ဂြမ္ေဟး အေနနဲ႔ မိဘေမတၱာရင္ခြင္ကို ဘယ္ေလာက္ေတာင့္တခဲ့မလဲ ဆုိ တာ ေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေန ရာမွာ ဘဝတစ္ပါးက မိခင္ျဖစ္သူနဲ႔ ပတ္ဂြမ္ေဟးကုိ ဆက္သြယ္ေပးႏုိင္ တယ္ဆုိတဲ့ အၾကားအျမင္ဆရာ ဒါမွမဟုတ္ ဘုိးေတာ္လို လူတစ္ ေယာက္ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ သူက ေတာ့တျခားမဟုတ္ ခြၽဳိင္ဆြန္ဆီးလ္ ရဲ႕ဖခင္ပါပဲ။ ဖခင္ျဖစ္သူက ပတ္ ဂြမ္ေဟးရဲ႕ အားထားယံုၾကည္စရာ ျဖစ္လာေတာ့ သမီးျဖစ္တဲ့ ခ်ဳိင္ဆြန္ဆီးလ္နဲ႔လည္း ရင္းႏီွးတဲ့ သူငယ္ ခ်င္းျဖစ္လာရတာ မဆန္းပါဘူး။ ပတ္ဂြမ္ေဟးလို အသက္ငယ္ငယ္ နဲ႔ ေလာကဓံကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားခဲ့ရတဲ့သူမ်ဳိးေတြဟာ အျပင္မွာ စိတ္ဓာတ္ခက္ထန္ပံုျပသၾကေပ မယ့္ အတြင္းမွာေတာ့ ေပ်ာ့ကြက္ ေတြ ရိွေနတတ္တာ ဓမၼတာပါပဲ။ သူတုိ႔အားငယ္တဲ့အခါ စိတ္ဆင္း ရဲတဲ့အခါ ရင္ဖြင့္စရာ တုိးတုိးေဖာ္တစ္ေယာက္ကို ရွာတတ္ၾကပါတယ္။ ပတ္ဂြမ္ေဟးအတြက္ကေတာ့ ခြၽဳိင္ ဆြန္ဆီးလ္ဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုး တုိးတုိးေဖာ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ျပႆနာကေတာ့ ခြၽဳိင္ဆြန္ ဆီးလ္ဟာ သမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ရဲ႕ အထင္ကရစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးေတြဆီကေန သူထူေထာင္ထား တဲ့ ပရဟိတလုပ္ငန္းေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ပံုေငြလို႔ အေၾကာင္းျပကာ ေငြ ေတြအေျမာက္အျမား အတင္းအက်ပ္ အလွဴခံခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ကိစၥ လူ သိရွင္ၾကားျဖစ္လာခဲ့တာပါပဲ။ ခြၽဳိင္အဓမၼအလွဴခံခဲ့တယ္ဆုိတ့ဲ လုပ္ငန္းႀကီးေတြထဲမွာ ကမၻာ့အဆင့္ဝင္ျဖစ္တဲ့ ဆမ္ေဆာင္းတုိ႔၊ အက္စ္ေက တုိ႔လို ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သတင္းနည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ‘ေလာေတး’ ကုမၸဏီတုိ႔လို တကယ့္နာမည္ႀကီးေတြ ပါဝင္ၿပီး စုစုေပါင္း ေဒၚလာသန္း ၇ဝ ဖိုးေလာက္အထိ အလွဴခံခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးပါ သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ႀကံရာပါျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စဲြခ်က္မ်ဳိးေတြ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး လူထုအုံၾ<ြက ဆႏၵျပမႈေတြ တုိးပြား လာပါတယ္။ ပထမေတာ့ ခြၽဳိင္ဆြန္ဆီးလ္ကို ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားရာကေန ႏုိင္ငံေရးပေယာဂေတြ ဝင္လာေတာ့ သမၼတပတ္ဂြမ္ေဟးက အဓိက ပစ္မွတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလာ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပႆနာေျပလည္ သြားေအာင္ လူထုရဲ႕ အမ်က္ေဒါသေတြကို ေျဖသိမ့္ဖို႔ သမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးဟာ သမၼတအႀကံေပးေတြနဲ႔ တရားေရးမွာ တာဝန္ရိွသူေတြကိုပါ တာဝန္က ရပ္စဲတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ခဲ့ ေပမယ့္ ျပႆနာမီးပြားက ေတာမီးေလာင္သလို အရိွန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ႀကီးထြား ေတာက္ေလာင္လာခဲ့ပါ တယ္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္း လူအင္ အားအမ်ားဆံုး ဆႏျၵပမႈအျဖစ္နဲ႔ ဆုိးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ လူေပါင္းသန္းနဲ႔ ခ်ီၿပီး ဆႏၵျပတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာခဲ့ ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးရက္သတၱ ငါး ပတ္ေလာက္ ၾကာလာတဲ့အခါမွာ ေတာ့ မူလတုန္းက တင္းခံေနခဲ့တဲ့ သမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးဟာ ”လႊတ္ေတာ္က သူ႔ရဲ႕သက္တမ္းကုိ ဆံုးျဖတ္တဲ့အတုိင္းနာခံပါမယ္။ သမၼတရာထူးက အခုထြက္ဆုိရင္လည္း ထြက္ေပးပါမယ္” ဆုိၿပီး ေျပာလာရတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္သြားခဲ့ရ ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုမ်ဳိး အေျခအ ေနေတြက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီး ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲသြားရသလဲဆုိၿပီးစဥ္းစားၾကည့္တဲ့အခါ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေတြးမိပါတယ္။

ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီက ေန႔ကမၻာမွာ ေခတ္စားလာေနတဲ့ လက္ရိွ အုပ္စုိးသူအသိုက္အဝန္းကို မေက်မနပ္ ဆန္႔က်င္လာၾကတဲ့(Anti-establishment) စိတ္ဓာတ္ပါ။ လူေတြဟာ အစဥ္အလာအရ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးကို ပူးေပါင္းအုပ္စီးထားတဲ့ ေရေပၚဆီ လူတန္းစားေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈေတြကို ေအာ့ႏွလံုးနာ လာၾကခ်ိန္မွာ ဒီလို ပံုစံမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာၾကတာကို ဖိလစ္ပိုင္ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားမွာလည္း သမၼတပတ္ခ်ံဳဟီးလက္ထက္ က သူကိုယ္တုိင္လည္း အဂတိကင္း ရွင္းတယ္။ ေဒဝူးတုိ႔၊ ဆမ္ေဆာင္းတုိ႔လို ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြကို အဓိကအထူးျပဳလုပ္ငန္း ႀကီးေတြ (Chaebol) အျဖစ္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးတြန္းတင္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက ပတ္ခ်ဳံဟီးကို ေၾကာက္တာ ေရာ၊ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔ အနစ္နာခံ၊ အပင္ပန္းခံၿပီးႀကိဳးစား ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ေရာ ေအာင္ျမင္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္ တုန္းကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေတြ ဆက္စပ္တယ္ဆုိ ေပမယ့္ ဘယ္သူမွ သိပ္ၿပီးမစား သာခဲ့ပါဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြဆုိရင္ ပတ္ခ်ံဳဟီးက မၾကာခဏ ေထာင္ထဲထည့္ထားတာမ်ဳိးလည္း ခံရပါေသးတယ္။

ဒီဘက္ေခတ္ မ်ဳိးဆက္ေတြ မွာေတာ့ ဒီ (Chaebol) လုပ္ငန္းႀကီးေတြဟာလည္း ကမၻာ့အဆင့္အထိ ထုိးေဖာက္ၿပီး က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာလာတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမွာ လည္း ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ေတြရဲ႕ ထံုးစံအတုိင္း ေငြေၾကးႏုိင္ငံေရး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ အဂတိကင္းရွင္းတယ္ ဆုိဆိုု ႏုိင္ငံ ေရးပါတီတစ္ခုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံေရး သမား တစ္ဦးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြး ေကာက္ပဲြမွာ ႏုိင္ခ်င္ရင္ မဲဆြယ္ အသံုးစရိတ္ေတာ့ ရွာၾကရတာပါပဲ။ စီးပြားေရးသမား ဆုိတာက လည္း ႏုိင္ငံေရးသမား အာဏာပိုင္ ေတြကို အိတ္ထဲ ထည့္ထားဖို႔ လို တာမို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ရန္ပံုေငြ အတြက္ဆုိ ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းၾကတာပါပဲ။ ကိုရီးယား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ အေနနဲ႔လည္း ဒီနည္းလမ္းနဲ႔ ပဲ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီး ႀကိဳးကုိင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အာဏာရအစိုးရနဲ႔ အတုိင္အေဖာက္ညီညီ လုပ္ငန္းႀကီးေတြ ရၿပီးေတာ့ ႀကီးပြားသည္ ထက္ႀကီးပြားေနခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အေနအထားမ်ဳိးေတြ ဟာ သာမန္လူထုအတြက္ေတာ့ မ်က္စိဆံပင္ေမြး စူးစရာျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အကုန္ ေလာက္ကပဲ ကိုရီးယား ေလေၾကာင္းကုမၸဏီ ဥကၠ႒ရဲ႕သမီးဟာ ေလယာဥ္ေပၚမွာ သူအဆာေျပ စားဖို႔ မကၠာေဒးမီးယား အေစ့ေလွာ္ကို ပန္းကန္ျပားနဲ႔ ခ်မေပးဘဲ ဒီအတုိင္း အိတ္နဲ႔ခ်ေပးရပါမလားဆုိၿပီး ေလယာဥ္မယ္ကို ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ထုတ္၊ ေလယာဥ္အမႈထမ္း တာဝန္ခံကိုလည္း ဒူးေထာက္ ေတာင္းပန္ခုိ္င္း စတဲ့ ေမာက္မာတဲ့ အျပဳအမူေတြ လုပ္ခဲ့လို႔ လူေတြက မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး မ်က္ရည္ လည္ရဲြနဲ႔ ေတာင္းပန္တာေတာင္မရဘဲ ေနာက္ဆံုးမွာအမႈျဖစ္ ေထာင္က်သြားရတဲ့ အျဖစ္အထိ ေရာက္သြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလို လူ႔မလိုင္အလႊာေတြကို နည္းနည္း ေလးမွ သည္းမခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မုန္းတဲ့အမုန္းတရားကပဲ ပတ္ဂြမ္ေဟးကို ဒုကၡေပးသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ‘ခ်စ္လံုးလံုး၊ မုန္းလ်ားလ်ား’ ဆုိတာလို စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္လြန္းတဲ့ ကိုရီးယားလူမ်ဳိးေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထား စ႐ုိက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္မယ္ထင္ပါ တယ္။ ဒီလို စ႐ိုက္မ်ဳိး ျဖစ္လာရ တာကလည္း ရာသီဥတုက ျပင္း ထန္၊ သယံဇာတက ရွားပါးၿပီး သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ တ႐ုတ္နဲ႔ ဂ် ပန္တုိ႔ရဲ႕ ရန္ျပဳမႈကို အစဥ္သတိ ထားေနရတဲ့ ဘဝေပးအေျခအေနေတြက တြန္းပို႔ခဲ့ပံု ရပါတယ္။ မုန္းၿပီဆုိရင္ေတာ့ ေတာင္နဲ႔ေျမာက္ကို ရီးယားလို ေသြးတူ၊ သားတူ ေဆြ မ်ဳိးခ်င္းေတာင္မွ အေသအေက် စစ္တိုက္ခဲ့ၾကသူေတြပါ။ အခုအ ခ်ိန္အထိ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ဘယ္ေလာက္တင္းမာသလဲ ဆုိ တာသိခ်င္ရင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ စစ္ မဲ့ဇုန္က ပန္မြန္ဂ်ဳံရြာ ဆံုမွတ္ေနရာ ကို သြားလည္ၾကည့္ရင္ သိပါလိမ့္ မယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားအခ်င္းခ်င္း လည္းဒီလိုပဲ။ သူ႔အုပ္စု၊ ကုိယ့္အုပ္ စုေတြအၾကား တင္းမာမႈေတြက ျပင္းထန္တတ္ၾကပါတယ္။ ေတာင္ ကိုရီးယား သမၼတေတြရဲ႕ ဘဝနိဂံုး ကိုၾကည့္ရင္လည္း ေထာင္က်သူ က်၊ ေသဒဏ္က်သူက်၊ အနားယူ ၿပီးမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အဆံုးစီရင္ သြားသူသြားနဲ႔ သိပ္အစဥ္အလာ မေကာင္းတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုရီးယားသမၼ တပတ္ဂြမ္ေဟးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအရင္း အႏွီး ႐ုတ္တရက္ ေလ်ာ့ပါးကြယ္ ေပ်ာက္သြားရမွာနဲ႔ ဘဝအတက္ အက်ကေတာ့ သံေဝဂယူစရာပါပဲ။ အနႏၲသူရိယအမတ္ႀကီးရဲ႕ ‘ေရႊ အိမ္နန္းႏွင့္ ၾကငွာန္းလည္းခံ၊ မတ္ ေပါင္းရံ၍၊ ေပ်ာ္စံရိပ္ၿငိမ္၊ စည္း စိမ္မကြာ၊ မင္းခ်မ္းသာကား၊ သမုဒၵရာ၊ ေရမ်က္ႏွာထက္၊ ခဏတက္သည့္၊ ေရပြက္ပမာ၊ တစ္သက္လ်ာတည့္’ ဆုိတဲ့ မ်က္ေျဖလကၤာကိုသြားၿပီး သတိရမိေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

ကိုကိုလႈိင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*