ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘဝသက္သာေခ်ာင္လည္ၿပီး ေျပလည္လာေအာင္အတြက္ အစိုးရတစ္ရပ္က မျဖစ္မေနလုပ္ေပးဖို႔တာဝန္ရွိပါတယ္ ။ အဲဒီလိုတာဝန္ရွိတဲ့အတိုင္းဘက္ေပါင္းစုံကေန စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္

ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘဝသက္သာေခ်ာင္လည္ၿပီး ေျပလည္လာေအာင္အတြက္ အစိုးရတစ္ရပ္က မျဖစ္မေနလုပ္ေပးဖို႔တာဝန္ရွိပါတယ္ ။ အဲဒီလိုတာဝန္ရွိတဲ့အတိုင္းဘက္ေပါင္းစုံကေန စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္
November 23, 2016 Asian Fame

8:20 am
ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘဝသက္သာေခ်ာင္လည္ၿပီး ေျပလည္လာေအာင္အတြက္ အစိုးရတစ္ရပ္က မျဖစ္မေနလုပ္ေပးဖို႔တာဝန္ရွိပါတယ္ ။ အဲဒီလိုတာဝန္ရွိတဲ့အတိုင္းဘက္ေပါင္းစုံကေန စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္
In Interview

mta

ယခင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရးဆြဲခ့ဲၿပီး ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက အတည္ျပဳခ့ဲၿပီးျဖစ္သည့္ မူလခြင့္ျပဳေငြစာရင္းအရ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) တန္ဖိုးကို က်ပ္ ၈၄ ဒသမ ၁၂၈ ထရီလ်ံအျဖစ္ ခန္႔မွန္းထားခ့ဲေသာ္လည္း ယခု NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ထပ္မံေရးဆြဲ၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလာသည့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္မူ ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ (GDP) တန္ဖိုးကို ယခင္ကထက္ က်ပ္ေငြသုံးထရီလ်ံခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ကာ က်ပ္ ၈၁ ဒသမ ဝ၆၄ ဘီလ်ံအျဖစ္ ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။ ယင္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ေဝဖန္မႈမ်ားရွိလာသည္ကိုေတြ႕ရသျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

အစိုးရသစ္က လႊတ္ေတာ္ေပၚတင္ျပလာတဲ့ အခုဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ စာရင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဂ်ီဒီပီတန္ဖိုးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရခန္႔မွန္းမႈထက္ ေလွ်ာ့ၿပီး တင္ျပလာတယ္လို႔ သိရိွရပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေလွ်ာ့ခ်မႈဟာ ၈၁ ဒသမ ဝ၆၄ ဘီလ်ံအထိ ရိွေနတဲ့အတြက္ ဘာျဖစ္လို႔ အခုပမာဏအထိ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာပါလဲခင္ဗ်။

စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနစီမံကိန္းေရးဆဲြေရးဦးစီးဌာနက ဦးစီးၿပီး ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ေတြအထိ ေလ့လာၿပီး စိစစ္တြက္ခ်က္ကာ ခုလို ေဆာင္ရြက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းေတြမွာေရာ အေျပာင္းအလဲေတြ ရိွလာႏုိင္မလားခင္ဗ်။

အစိုးရသစ္ဟာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ကစၿပီး တာဝန္ယူမႈေတြကို စတင္လုပ္ကိုင္ရပါ မယ္။ အဲဒီလို စတင္လုပ္ကိုင္တဲ့ အခါမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရက ေရးဆဲြ ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ရဲ႕ စီမံခ်က္ေတြအတုိင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေသာ ပေရာဂ်က္ ေတြကို ေလ့လာၿပီး ဘယ္ဟာကိုေတာ့ ေလွ်ာ့မယ္၊ ဘယ္ဟာကိုေတာ့ တုိးမယ္ စသ ျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ နည္းနည္းလုပ္ တာကလဲြရင္ က်န္တာကိုေတာ့ အရင္ကစီမံခ်က္ေတြ အတိုင္းပဲ သြားပါတယ္။ လာမယ့္ ႏွစ္က်ရင္ ေတာ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ မူဝါဒအျပည့္ အဝပါတဲ့ စီမံကိန္းေရးဆဲြမႈေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ အလား တူပဲ ေနာက္ ၅ ႏွစ္ စီမံခ်က္၊ ဒါ ေတြကိုလည္း စီစဥ္ေရးဆဲြ ေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမးခြန္းကို ေျဖရရင္ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ႀကီးႀကီးမားမား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာတုိ႔၊ ေျပာင္းလဲလိုက္တာတုိ႔ သိပ္ရိွမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

လက္ရိွမွာ ျမန္မာေငြနဲ႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာလဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားေတြ တအားျမင့္တက္ေနပါၿပီ။ အလား တူပဲ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈေတြက လည္း ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ေန တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး အေျခအေနဟာ သိပ္မေကာင္းဘူး ဆုိတဲ့ စြပ္စဲြမႈေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ ထြက္ေပၚေနပါၿပီ။

ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာတယ္၊ ဘတ္ဂ်က္ လို ေငြျပမႈေတြလည္း တက္လာတယ္။ ဒါေတြက ဟုတ္ပါတယ္။ အရင္ က ၁ဝဝ ေပးၿပီး ဝယ္ရတဲ့ပစၥည္း ဟာ ခုေတာ့ ၁၃ဝ ေက်ာ္လာတဲ့ အထိ ျဖစ္လာတယ္။ အက်ဳိးဆက္ ကေတာ့ ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္ လာတယ္။ ဒါကို တာဝန္ရိွတဲ့သူ ေတြအေနနဲ႔ ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလား တူပဲ လုိေငြျပေနမႈ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က ပို႔ကုန္ သိပ္မရိွဘူး။ သြင္းကုန္ ေတြက တအားမ်ားတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီအပိုင္းကိုလည္း အဆင္ေျပႏုိင္ ေလာက္တဲ့ အေနအထားရိွေအာင္၊ အဆင္ေျပႏုိင္ေလာက္တဲ့ အေနအ ထားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဆက္စပ္ေန တဲ့ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုဘဏ္စတာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပို႔ကုန္ျမင့္ တက္လာဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္ မႈေတြ ျမင့္တက္လာေအာင္ လုပ္ရ မယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ထုတ္လုပ္ မႈစရိတ္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္။ ဒီအခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တစ္ခု ေျပာခ်င္ တာက ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပ႒ာန္းေပးလို႔ မရပါ ဘူး။ ဒီဆန္ကို ဒီေစ်းပဲ ေရာင္းရ မယ္။ ဘယ္ေစ်းနဲ႔မွ မေရာင္းရဘူးလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ထုတ္လုပ္သူက တြက္ေျခကိုက္မွ ေရာင္းမွာပဲ။ မဟုတ္ရင္ သူလည္း ေရာင္းမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအခါမွာ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္တာမ်ဳိးေပၚလာလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပဲ ေရာင္းခ်င္တဲ့ေစ်း ေရာင္းၾကဆုိ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ထားမွာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တာေတြထက္ ေက်ာ္လာရင္ေတာ့ အစိုးရဘက္က လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ တာေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အခုေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ လာမႈေတြကို အၾကမ္းဖ်င္း ေလ့လာၾကည့္ရင္ ေရာင္းလိုအား၊ ဝယ္လိုအားေပၚမီွၿပီး ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာတာကိုသိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အဲဒီအပိုင္းကို ေလ့လာၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ ၿပီးေတာ့ဗဟိုဘဏ္။ အဲဒီက ေခါင္းေဆာင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈေတြ ရိွၾကပါသလား။ ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြး အေျဖရွာမႈေတြ လုပ္ၾကပါသလား။ သိရိွလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနရယ္၊ စီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီး ဌာနရယ္၊ ဗဟိုဘဏ္တုိ႔ဟာ အ ခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ တာမ်ဳိးေတြ၊ ေတြ႕ဆံုတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ အႀကီးအကဲေတြ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္ ျပန္ေျပာျပဖို႔အတြက္ကေတာ့ ကြၽန္ ေတာ့္အတြက္ ခက္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ေသာ ေတြ႕ဆံုမႈေတြကို ကြၽန္ေတာ္ မတက္ရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ပါ။

ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးတုိးတက္ဖုိ႔ ဘယ္လို အစီအမံေတြ လုပ္ေဆာင္ထားပါ သလဲ။ သိခြင့္ရိွရင္ သိပါရေစ ခင္ဗ်ာ။

ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တုိးတက္ဖို႔ အစိုးရသစ္အဖဲြ႕ဟာ စီမံခ်က္ေတြ ေရးဆဲြၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ လို႔ ပဏာမေျပာလိုပါတယ္။ မေရး ဆဲြခင္မွာ မူဝါဒေတြခ်တယ္၊ ဒါ ေတြကို လူထုကိုလည္း ခ်ျပၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အ လက္ကို ထပ္မံေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ ရြက္သြားဖို႔လည္း ရိွပါတယ္။ အဲဒီ လို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ လက္ရိွ ပကတိအေျခအေနကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မျဖစ္မေန ထည့္သြင္း စဥ္းစားသြားရမွာပါ။ ႏုိင္ငံက ျပည္ သူေတြ ဝင္ေငြတုိးေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္သြားရမွာပါ။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံဟာ ျပည္ပကုိ ပို႔ရ တဲ့ ပမာဏဟာ ျပည္ပကေန တင္ သြင္းရတဲ့ ပမာဏထက္ ေတာ္ ေတာ္ေလးကို နည္းေနပါတယ္။ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္က ေတာ္ေတာ္ေလး မ်ား ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ဟာ အဲဒီႏွစ္ခုကုိ ၾကည့္ရပါ ေတာ့မယ္။ ပို႔ကုန္ကုိ တုိးေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ သြင္းကုန္ကုိ ေလ်ာ့ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ ဟုတ္ၿပီ။ သြင္းကုန္ကို မေလွ်ာ့ဘူး၊ ပို႔ကုန္ကို တုိးေအာင္ လုပ္မယ္စသ ျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ ခ်က္ခ်င္းႀကီး လုပ္ယူ ဖို႔ကေတာ့ အခ်ိန္ယူရပါမယ္။ အဲဒီလို အခ်ိန္ယူတာကိုလည္း လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္ ၿပီး ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပို႔ကုန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အား နည္းခ်က္က ကုန္ၾကမ္းပဲပို႔ေနရပါတယ္။ ဥပမာ ေရာ္ဘာေပါ့ဗ်ာ။

ဒီ အတုိင္းခ်ည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပို႔ေန ရပါတယ္။ တန္ဖိုးျမင့္ ပစၥည္းေတြ မထုတ္လုပ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ တန္ဖိုးျမင့္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ ျခင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပို႔ကုန္ ဝင္ေငြ တုိးေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္။ ဒါက လည္း ထုတ္လုပ္သူေတြကို ထုတ္ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေနာက္ အရင္းအ ႏီွး၊ နည္းပညာစတာေတြကို သက္ ဆုိင္ရာက႑ေတြက ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လို ပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီ။ ေနာက္တစ္ခု။ သြင္းကုန္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္ တြင္းမွာလည္း ထုတ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ အ စိတ္အပိုင္းေတြ မရိွဘူးလား။ ရိွ ရင္ထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ သြင္းကုန္ကို ေလွ်ာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သြင္းေန တဲ့ သြင္းကုန္ေတြဟာ တကယ့္ကို ျပည္တြင္းအတြက္ လုိေနတာလား။ ဒါေတြကိုလည္း စိစစ္ရမယ္။ ဒီလို နည္းလမ္းေတြနဲ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ သြင္းကုန္အပိုင္းကို စိစစ္လို႔ ရ မယ္။ ဒီလို စိစစ္တဲ့အခါမွာ အရာ အားလံုးကို ေလွ်ာ့လိုက္မွာမ်ဳိးေတြ မဟုတ္ဘူး။ တည္ေဆာက္ေရးအ ပိုင္းကဟာေတြဗ်ာ ဒါေတြဘယ္ ေလွ်ာ့လို႔ရမလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ႏုိင္ငံ့ဝင္ေငြ တုိးေအာင္။ ျပည္တြင္း မွာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖန္တီးေပးရ ပါမယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ ဦးေရေတြ နည္းပါးဖို႔။ ဒါေတြကိုလည္း အစိုးရ က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။
အလုပ္အကိုင္ေတြ ေပါမ်ားလို႔ ရိွ ရင္လည္း ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ဝင္ေငြဟာ တုိးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေန နဲ႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ စီးပြားေရးကို တုိးတက္ေအာင္ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘဝ သက္သာေခ်ာင္လည္ၿပီး ေျပလည္လာေအာင္ အစိုးရ တစ္ရပ္ဟာ မျဖစ္မေန လုပ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရိွပါ တယ္။ အဲဒီ မျဖစ္မေနလုပ္ေပးဖို႔ တာဝန္ေတြရိွတဲ့အတုိင္း တာဝန္ရိွ သူေတြဟာ ဘက္ေပါင္းစံုကေန စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္ ဆုိတာကို ေျပာလိုပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ အခုလို ေျဖေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

မင္းသုေအာင္ ေမးျမန္းသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*