သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရေရး သက္ႀကီးမူဝါဒ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ဆန္းပုိင္း ေရးဆြဲ ၿပီးစီးမည္

သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရေရး သက္ႀကီးမူဝါဒ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ဆန္းပုိင္း ေရးဆြဲ ၿပီးစီးမည္
November 23, 2016 Asian Fame

5:29 am
သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရေရး သက္ႀကီးမူဝါဒ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ဆန္းပုိင္း ေရးဆြဲ ၿပီးစီးမည္
In Local
Photo - NSTP

Photo – NSTP

လင္းဟိန္း
ရန္ကုန္၊ နိုဝင္ဘာ ၂၁

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ဘဝ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သက္ႀကီးမူဝါဒတစ္ရပ္ကုိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္   ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲေနၿပီး ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

”ကြၽန္မတို႔ မူဝါဒအၾကမ္း ၿပီးပါၿပီ။ သက္ႀကီးေတြကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြ လူပုဂၢိဳလ္ေတြဆီက အႀကံဥာဏ္ေတြ ယူၿပီး ထပ္ျဖည့္သြားပါမယ္။ ၂ဝ၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းေလာက္ အေခ်ာသတ္ ၿပီးပါမယ္”ဟု လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာစမ္းစမ္းေအးက ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုေန႔ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သက္ႀကီး မူဝါဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒါက္တာစမ္းစမ္း ေအးက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ သက္ႀကီးမူဝါဒကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးစီးပါက သက္ ႀကီးရြယ္အိုဥပေဒႏွင့္ေပါင္းကာ သက္ႀကီး မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူမ်ားရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစမ္းစမ္းေအးကေျပာသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦး ေရ ၅၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၄ ဒသမ ၇၅ သန္းခန္႔သည္ အသက္ ၆ဝ အထက္ သက္ ႀကီးရြယ္အို မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ခန္႔သည္ သက္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေန သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သက္ ႀကီးမူဝါဒတစ္ခုကုိ အခ်ိန္မီ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစမ္းစမ္းေအးက ေထာက္ျပသည္။

”သက္ႀကီးေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္မယ့္ သက္ႀကီးမူဝါဒတစ္ခုကုိ အ ခ်ိန္မီအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ေန ပါၿပီ”ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသက္ ၆ဝ ႏွင့္အထက္ လူဦးေရသည္ ေနာင္လာမည့္ ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝ၅ဝ တြင္ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံု အထိရွိ လာႏိုင္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(Help Age International)ႏွင့္ ကုလ သမဂၢလူဦးေရရန္ ပုံေငြအဖြဲ႕(UNFPA) တို႔ ၏ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ သက္ႀကီးမူဝါဒကုိ ၿပီးခဲ႔သည့္ႏွစ္လခန္႔က လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ အၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္ႀကီး မူဝါဒကုိ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား စသည့္ ႏိုင္ငံတို႔က သက္ႀကီးမူဝါဒမ်ားအေပၚ သင္ ခန္းစာယူၿပီး   ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕Help Age International ၏အဆိုအရ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား သည္ လံုေလာက္ေသာဝင္ေငြ၊ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လံုၿခံဳေရး၊ အ ၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳခံရမႈတို႔မွ ကင္းေဝး ရမည္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေျပာ ေရးဆိုခြင့္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*