လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆုိမႈ ေ၀၀ါးေနသည္ဟု ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ကုိ ေဒၚစႏၵာမင္း ေ၀ဖန္

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆုိမႈ ေ၀၀ါးေနသည္ဟု ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ကုိ ေဒၚစႏၵာမင္း ေ၀ဖန္
November 9, 2016 Asian Fame

8:33 am
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖဆုိမႈ ေ၀၀ါးေနသည္ဟု ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ကုိ ေဒၚစႏၵာမင္း ေ၀ဖန္
In Parliament, Politics
sdmin(ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၉)

လႊတ္ေတာ္သို ့ေမးခြန္းမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုပါက အေျဖမ်ား အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသင့္ျပီး လက္ရွိေျဖဆိုမႈမ်ားမွာ လံုးေထြးေနကာ အေျဖတစ္ခု ေက်နပ္ေအာင္ မရရွိဟု ရန္ကုန္တိုင္း ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ကို တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ အသိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။

နို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန ့က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း(၁၅) ၾကိမ္ေျမာက္ေန ့တြင္ ဆိပ္ၾကီးခေနာင္တို ျမိဳ ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက” နုိင္ငံေတာ္ မွနစ္နာခဲ့ရေသာ ေပးသြင္းရန္ က်န္ေငြမ်ားကို ၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ေပးသြင္းျပီးျခင္း ရွိမရွိ၊ ေငြေပးေခ်ရန္ က်န္အရစ္မ်ား ပ်က္ကြက္ပါက ေပးသြင္း ရန္က်န္သည့္ေငြ အတြက္ ေခ်းေငြ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတိုးျဖင့္ ေပးဆပ္ရန္ဟု အေရာင္းအ၀ယ္ ကတိစာခ်ဳပ္တြင္ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ၀ယ္သူတို ့လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည့္အတုိင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိခဲ့ပါသလား။”ဟူသည့္ ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထိုေမးခြန္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ ့၊ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီးျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က ျပန္လည္ေျဖဆိုရာတြင္ ေမးခြန္းတြင္ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာ ပါ၀င္ေန၍ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ဖို ့လုိေၾကာင္း၊ ေၾကြးက်န္ မ်ားႏွင့္ တင္ျပလာေသာ စာရင္းမ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ စစ္ေဆး ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာရင္းဇယား အတိအက်ကို မူေျဖဆိုရာတြင္ မွားသြားမည္စိုး၍ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီးမွာသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚစႏၵာမင္းက “ကြ်န္မတို ့လႊတ္ေတာ္ က ေမးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြ်န္မတို ့ကို လာေျဖတယ္ ဆိုလုိ ့ရွိရင္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္လို ့ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ အခု YCDC အေနနဲ ့လာေျဖသြားတဲ့ ေမးခြန္းေတြဟာ လံုးေထြးျပီးေတာ့ အေျဖတစ္ခု အေနနဲ ့မွေက်နပ္မႈ မရရွိဘူး ဆိုတာေတာ့ ကြ်န္မေနနဲ ့ေျပာခ်င္တယ္။ ကြ်န္မ ဒီေမးခြန္းကို ၈ လပိုင္း ကတည္းက တင္ထားေပးတာပါ။ YCDC အေန နဲ ့ကြ်န္မေမးခြန္းကို ၁ လပဲအခ်ိန္ ရရ ၂ လပဲ အခ်ိန္ရရ ဒီအေျဖေတြဟာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဆီမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ၾကည့္ရင္ ရပါတယ္။ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဆီ ကိုလည္း ေမးထားျပီးျပီ။ သူ ့အေနနဲ ့့လည္း အေျဖေတြပို ့ထားျပီျပီ။၂၀၁၃-၁၄ ေတြကို ကြ်န္မေမးထားတာပါ။ ၁၄-၁၅ ကဟာေတြ ဆိုရင္ေတာ့ အေျဖတစ္ခု အေနနဲ ့ရွိထားသင့္တယ္။”ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိသု႔ိ ေဒၚစႏၵာမင္း၏ တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး က “ခင္ဗ်ားေျပာတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေမးခြန္းကို ကြ်န္ေတာ္မေန ့ကမွ ရတာပါ” ဟု တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။

ဆိပ္ၾကီး ခေနာင္တိုျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဒုတိယ အၾကိမ္္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း တတိယေန ့က ” စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီအရင္ခံစာ၌ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးပါရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို” ကိုတင္သြင္းခဲ့ သူျဖစ္ျပီး ယင္းအဆိုကိုေအာက္္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန ့က ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး ကေထာက္ခံေၾကာင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကျပီး အဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ဖိဳးထက္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*