တ႐ုတ္ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ အတုယူဖြယ္ မဟုတ္ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ

တ႐ုတ္ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ အတုယူဖြယ္ မဟုတ္ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ
November 4, 2016 Asian Fame

5:16 am
တ႐ုတ္ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ အတုယူဖြယ္ မဟုတ္ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ
In Politics

တ႐ုတ္ ဒီမိုကေရစီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္ အတုယူဖြယ္ မဟုတ္ေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ

myat-min-article

အေမရိကန္သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ႐ုပ္အပ်က္ဆုံးႏွင့္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံး သမၼတ မဲဆြယ္ပြဲတစ္ ခုကို ယခုကာလတြင္ ေတြ႕ျမင္ေန ရၿပီး အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံေရး ပုံရိပ္ ကို ေမွးမွိန္ေစလ်က္ ရွိသည္။ ႏိုဝင္ ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မည္သည့္ သမၼတေလာင္း အႏုိင္ ရမည္ကို ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီက ယုံၾကည္လ်က္ ရွိသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာကပင္ အ ေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ လူ တန္းစားတစ္ရပ္ အတြက္သာ အ က်ိဳးျပဳရန္ အကြက္ဆင္ဖန္တီးထား ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္သူ မ်ား လွသည္။ ၄င္းအခ်က္မွာ လက္ရွိ ရီပတ္ပလစ္ကန္ သမၼတေလာင္း၏ ေဝဖန္မႈႏွင့္ ထပ္တူက်လ်က္ ရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး အတိုက္အခံျပဳ သူမ်ားကို အေရးယူ အျပစ္ေပးေလ့ ရွိသည့္ စနစ္ကို အေမရိကန္တုိ႔ မက်င့္သုံး ေသာ္လည္း တ႐ုတ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ က်င့္သုံး လာခဲ့ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ သမၼတေလာင္း ေဒၚ နယ္ထရမ့္က ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္သူ ဟီလာရီကလင္တန္ အား ေထာင္ခ် အျပစ္ေပးသင့္သည္ဟု ေျပာဆုိမႈ မ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာရၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးမႈမ်ားသည္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ အေမရိကန္အတြက္ နည္းလမ္း ျပသမႈတစ္ခု ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔အျပင္ ဟီလာ ရီ၏ အီးေမးလ္ မွားယြင္းစြာအသုံး ခ်မႈမ်ားႏွင့္ ထရမ့္၏ အမ်ိဳးသမီး ကိစၥ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ားကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အ လွန္ ေစာ္ကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လည္း အက်ည္းတန္စြာ ေတြ႕ျမင္ လာရၿပီျဖစ္သည္။

ပုဂိၢဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဦးစားေပး လာသည့္ အေမရိကန္ သမၼတမဲဆြယ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုက ေရစီ၏ တန္ဖိုးကို ျပန္လည္ခ်င့္ခ်ိန္ သုံးသပ္သင့္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ပုိင္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အျခား သတင္းစာတစ္ေစာင္ကမူ အေမ ရိကန္သမၼတ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ေလွာင္ ေျပာင္ဖြယ္ ျပဇာတ္ တစ္ခုပမာပင္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္အတြင္း သုိ႔ အေမရိကန္ ဒီမိုက ေရစီအား တိုက္႐ိုက္ သြတ္သြင္းရန္ မွာ တ႐ုတ္လူထု အတြက္ အမွန္တ ကယ္ပင္ အႏၲရာယ္ ရွိလာေပသည္။ ယခုႏွစ္ ပုဂိၢဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပည့္လွ်မ္းေနသည့္ သမၼတေလာင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ ၏ ႏုိင္ငံေရး စနစ္အေပၚ ထိခိုက္မႈ မ်ားရွိ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အဆိုပါ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားသည္ မတူ ညီေသာ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အၾကား စုစည္းပူးေပါင္းမႈကို ပုံ ေဖာ္ရမည့္အစား ကြဲၿပဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈ ဘဝျဖစ္ေပၚ လာေစရန္ကိုလည္း အေထာက္ အကူမျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ႏုိင္ငံေရး လမ္းစဥ္တစ္ခု အေပၚ အမွန္ အတိုင္း သိျမင္လာႏိုင္ ရန္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ အ ခ်ိန္ယူ ေစာင့္ၾကည့္ ရေပသည္။ ၁၉၈၉ ခု၊ တိန္အန္မင္ရင္ျပင္ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းမႈအၿပီးကာလ ခန္႔တြင္ အေမရိကန္ ဒီမုိကေရစီအ ေပၚ တ႐ုတ္ျပည္သူတုိ႔ အထင္ႀကီး မႈပိုခဲ့ရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အေရွ႕ ဥေရာပတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရမ်ား က်ဆုံးျခင္း၊ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္ စု ၿပိဳကြဲခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ အခ်ိဳ႕က ၄င္းတုိ႔ ၏ တစ္ပါတီ ႏိုင္ငံေတာ္ စနစ္သည္ လည္း အဓြန္႔ရွည္ ၾကာလိမ့္မည္ မ ဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ၾက သည္။

သုိ႔ေသာ္ ႐ုရွား ဒီမိုကေရစီစနစ္ ယိုင္နဲ႔လာျခင္း၊ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ စစ္ေရး က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့ စီးပြားေရး အ က်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ တုိ႔၏ အ ေျခအေန ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ကို အတိုင္း အတာတစ္ခုအထိ ထိခုိက္ေစခဲ့ သည့္အျပင္ ျပည္တြင္း စစ္မီးလွ်ံ မ်ားကိုသာျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ အာ ရပ္ေႏြဦး အကြဲအၿပဲ မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ တို႔၏ အေမရိကန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အား က်င့္သုံးလိုမႈ သည္ ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ အတြင္း ဆက္တိုက္ တိုးတက္လာ ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ရန္သူ႔အခက္ မိမိအခ်က္ ျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ ဓာတ္ အေျခခံပညာေရး စနစ္ (Patriotic Education) ကို မီးေမာင္းထိုးပုံေဖာ္ ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ ဖ်င္ တက္လာၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ပညာေရး ပုံေဖာ္မႈမွ တစ္ဆင့္ ညိႇ ႏိႈင္း တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဒီမို ကေရစီေမာ္ဒယ္လ္ (Consultant Democracy) တစ္ခုကို အသက္ သြင္း ပုံေဖာ္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ ေရးသိပၸံတြင္ ရွိေသာ သမား႐ိုးက် အယူအဆ တစ္ခုမွာ သက္တမ္းၾကာ ရင့္က်က္ လာေသာအခါ အာဏာ ရွင္မ်ားသည္ ေနၿမဲအတိုင္း ဆက္ လက္က်င့္သုံးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဒီမို ကေရစီ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံး လာႏုိင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွိက်င့္ ဖ်င္က တ႐ုတ္၏ အေျခအေနႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္း အ ရ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ ထူးျခားေသာ တိုင္းျပည္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ အျခားကမၻာတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ စနစ္မ်ားအတိုင္း ထပ္တူ က်င့္သုံး ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္း ပခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြ ေထြ ညီလာခံ၌ အႀကီးတန္း ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီဝင္မ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ (Consultant Democracy) စနစ္ကို က်င့္သုံးႏုိင္ခဲ့မႈ ေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာ ရ ရွိခဲ့ပုံကို အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ ထုတ္ ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ တီဗီသတင္း ဌာနမွ မစၥတာ Yang Rui က အ ရာရာကို မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အေၾကာင္း ကိစၥတစ္ခုကို ေသခ်ာ နားမလည္ေသာ သူမ်ားက မဲခြဲဆုံးျဖတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အမွန္ တရားႏွင့္ ကင္းကြာ သြားႏုိင္သည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ ကိုလည္း ေတြ႕ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယခု အေမရိကန္ သမၼတ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ သမၼတ ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ အေရးႀကီး ေသာ ကိစၥမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾက ၿပီး လိင္ကိစၥ၊ အတြင္းေရး သတင္း၊ အတင္း အဖ်င္းေတြကိုသာ ဦးစား ေပး ေျပာဆုိေနၾက ေသာေၾကာင့္ စကားစစ္ထိုးပြဲသည္ အေနာက္ တိုင္း ဒီမိုကေရစီကို ဖ်က္ဆီးရာက် ေနေပသည္။

တ႐ုတ္လုံၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ ေကာ္ မရွင္မွ အႀကီးတန္း ပါတီအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Fang Xinghai က ယခုလို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ (Consultant Democracy) စနစ္ကို က်င့္သုံးႏုိင္ခဲ့ မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ ၾကာေအာင္ မည္သူ၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈမွ မခံရဘဲ တည္ၿငိမ္စြာ တိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို လည္း ေတြ႕ရပါသည္။

တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ၂ ဆတိုး တက္ရမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီကပင္ တ႐ုတ္ တုိ႔အ ေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္တည္ ေဆာက္ ထားေသာ အာကာသ စခန္းသုိ႔ အာကာသယာဥ္မွဴး မ်ား ကို ေစလႊတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိ ကန္ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထ ရမ္႔၏ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံႀကီးကို ျပန္ လည္ ႀကီးထြား တိုးတက္လာေအာင္ တည္ေဆာက္မည္ (Make Amer-ica Great Again)၊ သမၼတ ကေန ဒီ၏ ”ဒီရာစုႏွစ္ အတြင္း လကမၻာ ေပၚသုိ႔ ငါတုိ႔ေရာက္ရွိ ေျခခ်ႏုိင္ရ မည္” ဟူေသာေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ တ႐ုတ္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ က တ႐ုတ္ျပည္သူ တုိ႔၏ အိပ္မက္ အတိုင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႀကီး စည္းလုံး ညီၫြတ္ၿပီး ခြန္အားသစ္ မ်ားတိုး တက္ေစရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ပါ သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ခုနစ္ခု ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ က်င့္သုံးမႈကာလ အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ မ်ားသည္ ဝါဒေရးရာ သက္သက္ထက္ လက္ ေတြ႕ဆန္ဆန္ျဖင့္ တိုးတက္ေသာ ဘဝမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၄င္းတုိ႔ က်င့္ သုံးေသာ စနစ္ကို မည္သုိ႔ပင္အေခၚ ခံရသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ လူတစ္ဦး အတြက္၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု အတြက္ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ရေသာ စနစ္တစ္ခု ဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္ သုံးမည္ မဟုတ္ေပ။

တ႐ုတ္ျပည္သူတုိ႔သည္ အ ေျမာ္အျမင္ နည္းသူမ်ား မဟုတ္ ၾကေပ။ ၄င္းတုိ႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ပင္ အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ ရက္စက္မႈမ်ား၊ မတရားမႈမ်ား ရွိႏုိင္သည္ကို သိ ရွိၾက ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး အတုိက္ အခံသမားမ်ား၊ ဘာသာေရး လႈပ္ ရွားသူမ်ား၊ အလုပ္သမား ေရးရာ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနမ်ားအား ေထာင္သြင္းအ က်ဥ္းခ်ထား ခံရမႈ မ်ားကလည္း လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲလို သူမ်ားရွိေၾကာင္း ျပသ ေနေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခု အတြင္းတြင္ ကြန္ ျမဴနစ္ ပါတီအေနျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာ ယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ ေဆာက္ေပး ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။

တ႐ုတ္တုိ႔၏ ပါတီ အတြင္း ေအးေဆး တည္ၿငိမ္စြာ ညိႇႏိႈင္း၍ တုိင္းျပည္ အေရးေဆာင္ ရြက္ျခင္း သည္ ျပည္သူ႔ ေအာ္ဟစ္သံမ်ား ေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရ ေသာ အေနာက္တိုင္း မူဝါဒ လုပ္ ငန္းစဥ္ထက္ ပိုမို ထိေရာက္မႈရွိ ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အေနာက္တိုင္း ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ တခ်ိဳ႕က ပင္ တ႐ုတ္၏ တစ္ပါတီ စနစ္သည္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး က႑၌ အေနာက္တိုင္း တိုင္းျပည္ မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ ေနၾကပါသည္။

အျမစ္တြယ္ေနေသာ အခြင့္ထူး ခံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားရွိေနျခင္း၊ ခါး သီးလွေသာ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆ နာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းႏွင့္ ျပင္း ထန္လွေသာ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီအတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မ်ား ရွိေန ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ပင္ ျဖစ္ ေပၚေနေသာ္လည္း ေျခာက္ျပစ္ ကင္း သဲလဲစင္မဟုတ္ေသာ အေမ ရိကန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အတိုင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ပုံတူကူးခ် ရန္မွာ လက္ရွိကာလတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ ေသးေၾကာင္း သုံးသပ္ တင္ျပလိုက္ ရေပသည္။

ျမတ္မင္း(စက္မႈ)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*