မဲ႐ံု ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို သမာသမတ္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသင့့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္းဆို

မဲ႐ံု ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို သမာသမတ္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသင့့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္းဆို
October 26, 2016 Asian Fame

5:58 am
မဲ႐ံု ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို သမာသမတ္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသင့့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္းဆို
In Politics

မဲ႐ံု ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို သမာသမတ္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသင့့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေတာင္းဆို

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ မဲ႐ံုႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ကို သမာသမတ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕ စည္းသင့္သည္ဟု   ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေတာင္းဆိုခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစည္း အေဝးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကိုယ္စားတက္ေရာက္လာသည့္ ပါတီဗဟိုအတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက အထက္ပါအ ခ်က္ ကို တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဦးခင္ရီက ”အရင္ တုန္းက မွတ္ပံုတင္မျပလည္း ထုတ္ေပးတာေတြ ရွိ တယ္ေလ။ ခု ဒါေတြ မရွိေအာင္ ပါ” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက  ဆႏၵမဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးရာ တြင္ မဲဆႏၵရွင္ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံ သားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားျပမွသာ ထုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆႏၵျပဳမဲေပးရာတြင္ တံဆိပ္တံုးထုမႈ အစား အမွန္ျခစ္ ျဖင့္ေျပာင္းလဲဆႏၵျပဳခိုင္းသင့္ေ ၾကာင္း၊ မဲေပးခ်ိန္ကို နံနက္ ၆ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီဟု သတ္မွတ္ထားျခင္း အား ပို၍ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္ စုေရြး   ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လိုက္နာရ မည့္အခ်က္တို႔ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လိုက္နာ မႈ အားနည္းေနျခင္း အား ျပန္လည္ စိစစ္သင့္ေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ ယခုအသံုးျပဳေနသည့္ အကၡရာ စဥ္အစား အိမ္ေထာင္စုစာရင္းပါ အစီအစဥ္ အတိုင္း ေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္မႈကို မဲဆႏၵ ရွင္အင္အားအစား ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ မ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ေနထိုင္မႈစသည့္အခ်က္ တို႔ႏွင့္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း တို႔ကိုလည္း ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကိုတင္ျပခဲ့ေသးေၾကာင္း ပါတီက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရဦးခင္ရီက ”အဓိကအခ်က္ ၇ ခ်က္ေပါ့။ ဒါေတြကို တို႔ေတြက နယ္ေျမကြင္းဆင္း ရင္း ေတြ႕ရွိခဲ့တာ” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

လာမည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လစ္လပ္ေနသည့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေနရာ ၁၉ ေနရာတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ လြတ္လပ္၊ မွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ က်င္းပသြား မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ဆႏၵျပဳမဲေပးရာတြင္ တံဆိပ္တံုးထုမႈအစား အမွန္ ျခစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဆႏၵျပဳခိုင္းသင့္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက   တင္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း  ေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကအတိုင္း တံဆိပ္တံုးထုၿပီး
မဲေပးသည့္ စနစ္ျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီတို႔က လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု အသီးသီးေျပာဆို ထားသည္။

PN-051

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*