မေကြးရွိ ေရနံေျမ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား စုေပါင္းကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိမည္

မေကြးရွိ ေရနံေျမ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား စုေပါင္းကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိမည္
October 26, 2016 Asian Fame

8:18 am
မေကြးရွိ ေရနံေျမ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား စုေပါင္းကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိမည္
In Local

မေကြးရွိ ေရနံေျမ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား စုေပါင္းကာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိမည္

u-min

(ေရနံေခ်ာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ၂၅)

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ရွိ ေရနံေျမ အလုပ္သမား အခြင့္ အေရး မ်ားဆုံး႐ႈံးေနမႈႏွင့္ လုုပ္ငန္း ခြင္ အႏၲရာယ္ ကင္းေစရန္ ဝတ္ဆင္ ရမည့္ အသံုုးအေဆာင္မ်ား လံု ေလာက္စြာ မရရွိမႈ တို႔ကို တိုုင္း အစိုုးရ အဖြဲ႕ထံ တိုက္႐ိုက္ တင္ျပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမဂၢမ်ားထံ မွ သိရသည္။

ေရနံေျမ အလုုပ္သမားမ်ား မွာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ဥပေဒပါ အခြင့္ အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးေနၿပီး၂ဝ၁၄ခုုႏွစ္ က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းနည္း ဥပေဒမ်ား အခန္း ၈၊ ပုဒ္မ (၈ဝ) ပါ ခံစားခြင့္ မ်ား လံုးဝ မရရွိေၾကာင္း၊ ယင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ အရ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း တစ္ဦး၏ ျပကၡဒိန္ ႏွစ္အတြင္း ခြင့္စာရင္း၌ က်န္ရွိ ေသာ လုပ္သက္ ခြင့္ရက္မ်ား အတြက္ ဆုေၾကးအျဖစ္ ခံစား ခြင့္ျပဳရာတြင္ ပ်မ္းမွ်လစာျဖင့္ ခံစား ခြင့္ျပဳရမည္ ဟုု ျပ႒ာန္း ထားေသာ္လည္း ယင္းခံစားခြင့္မ်ား မရရွိသည့္အျပင္ အလုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီထက္ ေက်ာ္ လြန္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ၁၂ နာရီစာ လုပ္ငန္းခြင္ ဆင္းရသည့္ အခ်ိန္ပိုုေၾကး မ်ားလည္း မရရွိေၾကာင္း ေရႊနံ႔ သာ ေရနံေျမ အေျခခံ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေလးႏိုင္ ကေျပာသည္။

ေခ်ာက္ေရနံေျမမွ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္း တစ္ဦးကလည္း ”ႏွစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ရာထူးတိုုး ခံစားခြင့္ရွိ တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေလာက္အထိ ဘာ ရာထူးမွ မတိုုး ဘဲ ပင္စင္ ယူသြားၾကရသူေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေပးထားတဲ့ လုုပ္ ငန္းခြင္ေဆာင္း ဦးထုပ္နဲ႔ လက္ အိတ္ေတြ ဆိုတာလည္း တကယ္ ေဘးကင္းဖိုု႔ဆို အရည္အေသြး မမီ ပါဘူး။ အခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေရနံတြင္း ျပင္ေနတုန္း အလုပ္ သမားတစ္ဦး ျပဳတ္က် ေသဆံုုးမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကုမၸဏီက တာဝန္ခံ ေပးတာတခ်ဳိ႕
ရွိခဲ့ေပမယ့္ အစိုုးရဘက္က ခုုထိ ေတာ့ ဘာ တာဝန္ယူေပးမယ္ဆို တာမ်ဳိး မသိရေသးပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းရွိ ေခ်ာက္၊ ေရနံ ေခ်ာင္း၊ မန္း၊ ေက်ာက္ခြက္၊ သာႀကီးေတာင္ စသည့္ ေရနံေျမ မ်ားမွ အလုုပ္သမား သမဂၢမ်ား စု ေပါငး္ကာ တင္ျပ ေတာင္းဆုိမည္ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းအဆင့္ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းသမဂၢ တရားဝင္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ ပံုုစံ (၆) က်ထားၿပီး ပံုုစံ (၇) ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ ကလည္း ေရနံေျမ အလုပ္သမား မ်ား၏ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္း အတြင္း အစိုးရ ေရနံေျမေပါင္း ၇ ခုုရွိၿပီး ေရနံ တြင္းေပါင္း ၉၉၃ တြင္းႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕တြင္းေပါင္း ၄၁ တြင္း ရွိေၾကာင္း ယင္းေရနံေျမ မ်ားမွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္ လအတြင္း ေရနံစိမ္း အေမရိကန္ စည္ ၁ဝ သိန္းေက်ာ္ ႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ကုုဗသန္းေပါင္း ၂၄ဝဝ ေက်ာ္ ထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္ခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုုင္း အစိုုးရ အဖြဲ႕က တိုုင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည့္ ေျခာက္လပတ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာမွ သိရသည္။

ဦးမင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*