ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ စီးပြားေရးမူဝါဒ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ခ်ျပမည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ စီးပြားေရးမူဝါဒ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ခ်ျပမည္
October 20, 2016 Asian Fame

10:09 am
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ စီးပြားေရးမူဝါဒ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ခ်ျပမည္
In Bussiness

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ စီးပြားေရးမူဝါဒ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ခ်ျပမည္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၇

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သည္ လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေန႔ တြင္ပင္ စီးပြားေရးမူဝါဒ၏အေသး စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လအတြင္း ကထြက္ရွိခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ရပ္သည္ ေယဘုယ်သေဘာ ဆန္သည္ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ   ေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေဝ ဖန္ထားခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ထပ္မံ ထုတ္ျပန္မည့္ မူဝါဒတြင္ မည္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ား၊ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မည္ကဲ့ သို႔ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္လာမည္ ဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား က သုံးသပ္သည္။

အစုိးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား တြင္ ေငြေၾကးက႑အတြက္ အ ေရးပါသည့္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ မူဝါဒမ်ား မပါဝင္ခဲ့သာ   ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္း မာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အကန္႔ အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆိုင္း ထားသည့္အ ဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ျပန္လည္စတင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဌာန
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတုိ႔ ကမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားဖြယ္ရွိသည္။

”စီးပြားေရးမူဝါဒ အေသးစိတ္ ေတြကုိခ်ျပမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံတယ္ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရဘူး မူဝါဒနဲ႔ မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိတာပါ”ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒါက္တာ စုိးထြန္းက ေျပာသည္။

အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားထဲတြင္ အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေသာ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကာလတုိ အတြင္း ပုိမုိဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ရန္၊ မွ်တေသာအခြန္စနစ္ကုိ ေဖာ္ ေဆာင္ရန္၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံုအလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ရန္ စေသာအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ႏုိင္ငံသား တုိင္း စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိ င္ခြင့္၊ မူပုိင္ခြင့္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ၊ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိေအာင္ျမင္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္တု္ သည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*