တရားမမွ်တေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္္ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးႏိႈးေဆာ္မည္

တရားမမွ်တေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္္ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးႏိႈးေဆာ္မည္
October 14, 2016 Asian Fame

7:54 am
တရားမမွ်တေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ႏုိင္ရန္္ ျပည္သူလူထုအား အသိေပးႏိႈးေဆာ္မည္
In Bussiness

business-2

မွူးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ဝ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ ေပးေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အလုပ္အဖြဲ႕အေန ျဖင့္ တရားေသာမွ်တမႈ မရိွသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ သတိျပဳဆင္ ျခင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ ေဒသဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေအာက္တုိဘာလ ၁ဝ ရက္ မွ ၁၆ ရက္သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကာ ကြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ ဆန္႔က်င္ေရး ေဒသဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ ရက္မ်ား (Regional Action Days Against Investment Protection Treaty)  ေန႔ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအရ ခ်မ္းသာ ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ စီးပြားေရး အား နည္းေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံေသာအခါ အိမ္ရွင္အ စိုးရမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ံုး မ်ားတြင္ တရားစြဲခြင့္ အပါအဝင္ တစ္ဖက္သတ္ အသာစီးရေစမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အကာအကြယ္ ေပးေရး သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တရားေသာ မွ်တမႈ မရိွသည့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆုိသည္။
”ခုခ်ိန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ကုိ အရမ္းခြင့္မျပဳသင့္ေသးဘူးလုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဒီအစုိးရလက္ထက္ ကုိ တစ္ခ်က္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးမွပဲ ခြင့္ျပဳသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္တာပါ” ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ ၁ဝ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ေဆာင္ မည့္ မမီးငယ္က ေျပာသည္။
၄င္းေန႔မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာ တူညီမႈစာခ်ဳပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အလုပ္အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တရားမွ်တေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူ လူထုမ်ားအား အသိေပးႏိႈးေဆာ္ ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္မည္   ျဖစ္သည္။
အသိေပးႏႈိးေဆာ္မည့္ အစီ အစဥ္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွဘားအံ ၿမိဳ႕သို႔ ၃ ရက္တိတိ စက္ဘီးစီးၿပီး လူထုမ်ားအား ႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ျမစ္ ႀကီးနားတြင္ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ၿပီး လူထုအားအသိေပးျခင္း၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ တရား မွ်တေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူလူထု မ်ားအား အသိေပးႏိႈးေဆာ္ျခင္း၊ ဆုိင္ေသာ သတင္းမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူငယ္စကား ဝိုင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအ ေနအရ သြင္းကုန္ႏွင့္ပုိ႔ကုန္ မမွ်တ မႈမ်ား မ်ားျပားေနသျဖင့္ ေဒၚလာ လုိအပ္ခ်က္ျမင့္မားေနၿပီး   ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုိအပ္ေန ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေနၾကသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*