ခါးေအာက္ပိုင္းပစ္တဲ့ ေလေသနတ္ကြင္း

ခါးေအာက္ပိုင္းပစ္တဲ့ ေလေသနတ္ကြင္း
September 14, 2016 Asian Fame

5:39 pm
ခါးေအာက္ပိုင္းပစ္တဲ့ ေလေသနတ္ကြင္း

    Popular Choice  ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ားအနက္  အမ်ားျပည္သူ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အေရးပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံု တစ္ရာ  ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းတစ္ ခုခုကိုျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာ အျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။တစ္ပတ္ အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္မတူ ညီေသာအျမင္မ်ား ကို သံုးသပ္ႏိုင္ သည္ျဖစ္၍ အသိညဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ ပါသည္ ။အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ စာဖတ္ ပရိသတ္တို႔ အတြက္ ရင္းႏွီး ရ ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္ အတြင္း ထူးျခားမႈ တို႔ကို သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ျဖစ္ပါ သည္။

႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးငယ္အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသားလူရႊင္ေတာ္မ်ားအသြင္ လုပ္၍ ကေသာအၿငိမ့္တစ္ခု။ ႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ခုမွ တိုက္ ႐ိုက္ ထုတ္ လႊင့္ျခင္းျဖစ္ရာ ဟာသ ႀကိဳက္ ေသာ ျမန္မာ ပရိသတ္မ်ားျဖစ္သည္က တစ္ ေၾကာင္း၊ မင္းသမီးမ်ားလူရႊင္ေတာ္လုပ္ ျခင္းေၾကာင့္ အျမင္ ဆန္းျခင္းေၾကာင့္တစ္ ေၾကာင္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ အားေပးၾက၏။ သို႔ ေသာ္ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ အၿငိမ့္ကို ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားက ထိုသို႔ကျပသည့္ တုိင္  တီဗီကို အလန္႔တၾကား ထပိတ္လိုက္ရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အေၾကာင္းမူကား ခါးေအာက္ ပိုင္းျပက္လံုးမ်ားကို တစ္ တစ္ခြခြက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ျပက္ေနေသာေၾကာင့္ ပင္။ ထို႔အတြက္လည္း ေလာကသားမ်ား ထဲမွပင္ ေဝဖန္ၾကသည္ ကို ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ တြင္ ျမင္ေတြ ႔ခဲ့ရသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတြင္ ပါ ေသာ ခါးေအာက္ပိုင္းဟူသည္က ေမာင္ ႏွင့္ႏွမ၊ သားႏွင့္အမိ အတူယွဥ္တြဲၾကည့္ ရန္၊ နားေထာင္ရန္ မသင့္ေသာ ညစ္ညမ္း သေဘာကို ပမာျပဳျခင္းဟု အမ်ားနားလည္ ပါလိမ့္မည္။ ခါးေအာက္ပိုင္းဆို၍ လိင္ သေဘာ၊ ဆဲဆို႐ိုင္း ပ်ျခင္း သေဘာႏွင့္ညစ္ ညမ္းသေဘာမ်ားကိုသာမေျပာလို။ အထူး သျဖင့္ ဤကာလ မ်ား အတြင္း ထင္ထင္ ရွားရွား တြင္က်ယ္ လာေ သာ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ အင္တာနက္ေပၚမွ ခါးေအာက္ပိုင္း သေဘာတရားမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

ခါးအထက္ မတက္ေတာ့ေသာေလာက

ဤခါးေအာက္ပိုင္းသေဘာကေတာ့ ဦးတည္ခ်က္မတူပါ။ ညစ္ညမ္းသေဘာ မဟုတ္ဘဲ တစ္ပါးသူတို႔၏ အတြင္းေရး သတင္းမ်ား၊ အတိတ္မွအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အမွားအယြင္းအျပစ္ မ်ားကို တကူးတကေဖာ္ထုတ္ကာ အ ေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း ဟုဆို ရမည္။ ပို၍ သတိျပဳစရာျဖစ္ရသည္က ထိုသို႔ေသာအ ေၾကာင္းမ်ားကို တင္သူကတင္၍ Shareယူေဝမွ်ျခင္း၊ ထိုအေၾကာင္းတို႔ကို ထမင္း ေမ့ ဟင္းေမ့ပမာ ေျပာဆိုၾကျခင္း၊ တစ္ဦးမွ တစ္ဦး လက္ဆင့္ကမ္း၍ အ က်ယ္တဝင့္ ေျပာေနၾကျခင္း၊ ထိုမွ်မက ထိုအျဖစ္ အပ်က္ တို႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု သံုးသပ္ေဝဖန္ၾက ရင္းမွ ဟိုဘက္သည္ဘက္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အၿပိဳင္အဆုိင္တိုက္ခိုက္ လာၾကသည္အထိ ျဖစ္ေနျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္ ။ ေသခ်ာသည္ က ေဖ်ာ္ေျဖေရးဟူေသာက႑မ်ားတြင္ (႐ုပ္ ရွင္၊ ဇာတ္သဘင္၊ အၿငိမ့္၊ သီခ်င္း) လည္း ဆဲဆိုျခင္းႏွင့္ လိင္ကိစၥ ႏွစ္ခြထြက္ေသာ ညစ္ညမ္းစကားမ်ား ၊ ျပက္လံုးမ်ား ကို ေဖာ ေဖာ သီသီ ထည့္သြင္း သံုးလာသည့္နည္းတူ အင္တာနက္ တြင္ လည္း ထိုသို႔ေသာစကား မ်ားက ဟာသသဖြယ္ ၊ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ ေျပာဆိုစရာ အေၾကာင္းအရာသဖြယ္ တြင္ က်ယ္ေန သည္ဟု ဆိုရမည္ ။ ဤေနရာတြင္ အမ်ားစု ေမ့ေလ်ာ့သတိမထားမိသည္မွာ ထိုအျခင္းအရာ တို႔ ျဖစ္ထြန္းရာေနရာမ်ား သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ ဆုိင္ေသာ၊ သက္ေ ရာက္ေ စေသာေနရာမ်ားတြင္ ထြန္း ကားေနျခင္းကိုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာ့ ယခုအခါ လူတိုင္းလက္တြင္ ရွိေန ေသာ Facebook တြင္ ျဖစ္ပါသည္။

လုလု နီနီ ေဖြးေဖြးတို႔မွ— ဆက္လက္၍

မူလကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး တုိက္ခိုက္မႈ သက္သက္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ေထာက္ ခံသူမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ ဝန္းရံသူ မ်ား ေၾကာင့္ ပင္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ ေကာင္း မႈအ ေၾကာင္းျပဳ ၍ ေမာ္ဒယ္လုလုေအာင္က ေတာ့ ပို၍နာမည္ေက်ာ္ၾကားသြားခဲ့သည္။ Sexy Model ဟူေသာ ရပ္တည္မႈအတုိင္း ကိုယ္ခႏၶာအလွအပ မ်ားကိုတစြန္းတစ ေဖာ္ျပ၍ ပုရိသမ်ားကို ဖမ္းစားႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို photo shop ျဖင္ ျပဳျပင္ ထားျခင္းဟု အစထုတ္ အျပစ္ဆိုရာမွ ဟိုး ေလးတေ က်ာ္ေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ပင္။ ထိုအ တြက္ တကယ္တမ္း အက်ိဳးအျမတ္ ရွိခဲ့ သူက လုလုေအာင္ကိုယ္တုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ ပို၍ နာမည္ႀကီး လူသိမ်ားလာေသာအ ေၾကာင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္သံႏွင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ မ်ားက လည္း အၿပိဳင္အဆုိင္ ႐ိုက္ ကူးေ ဖာ္ ျပ၍ ေစ်းကြက္ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရး တုိက္ခိုက္မႈ မေအာင္ျမင္ဘဲ သူသည္သာ ေအာင္ပန္း ဆင္သြား ခဲ့ရသည္။ ထိုလု လုေအာင္ အေရး တြင္လည္း အထက္တြင္ဆိုခဲ့သလို ဝန္းရံ သူ အျပစ္ဖို႔သူ စသည့္ အုပ္စုမ်ားျဖင့္ ပြဲ ၾကမ္းခဲ့ၾကသည္က အမွန္ျဖစ္၏။

ဒုတိယေျမာက္ကံဆိုးသူကေတာ့ အဆိုေတာ္ နီနီခင္ေဇာ္ျဖစ္ၿပီး သူ၏ အ တိတ္ငယ္စဥ္ကာလ အသက္အရြယ္ ကြာ ျခားေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ အစေဖာ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ထို ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သူ မွန္သည္ မွား သည္ဆိုျခင္းက ယင္းတို႔ကိုယ္ေရး ကိုယ္ တာပုဂၢလိကကိစၥျဖစ္၍ အမွန္စင္စစ္ မည္ သူႏွင့္မွ်မဆိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုအေၾကာင္း ျခင္းရာကို အမွီျပဳ၍ ထပ္ဆင့္ သတင္းဖြ သူမ်ား၊ ဤအျဖစ္အပ်က္ကို အခြင့္ယူကာ စာမ်က္ႏွာမ်ားထက္ ေစ်းကြက္ဝင္ေအာင္ ဖန္တီးခြင့္ရသူမ်ားကေတာ့ အျမတ္ထြက္ ပါလိမ့္မည္။ ဤေနရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည္က ဤသို႔ေသာကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရးလည္းမဟုတ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အ စည္းအတြက္ လည္း တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရွိပါဘဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ လူမ်ားစြာတို႔ အေရးတယူလုပ္ကာ အုတ္ အုတ္သဲ သဲ ျဖစ္ရပါသနည္း ဟူ၍ ျဖစ္၏။

အဆိုပါေမးခြန္းအရပင္ တစ္ပါးသူ တို႔၏ေကာင္းျခင္း၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အား သာခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အတုယူ မွ်ေဝရ မည့္အစား အားနည္းခ်က္၊ အျပစ္ႏွင့္ အ မွားအယြင္း မ်ားကို အထူးစိတ္ဝင္စား ေဖာ္ ထုတ္ၾကျခင္းႏွင့္ ထိုအခ်က္တို႔ကို လူအ မ်ားပို၍ စိတ္ဝင္ စားၾကျခင္းက တိုးတက္ လာမႈဆိုသည္ထက္ ယိုယြင္းလာေသာစိတ္ အေျခခံေရခ်ိန္ ကို ျပ သေနသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ရပါလိမ့္မယ္။

က်ည္ကာရွိသည္၊ သတိ
ဒုတိယေျမာက္အျဖစ္ လူအမ်ားစု သတိ ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာအခ်က္မွာ အထက္ပါ အျပဳအမူ အျခင္းအရာမ်ားအတြက္ ဥပေဒ အကာအကြယ္ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အသံုး ခ်တတ္သူဆိုပါက မရည္ရြယ္ ေသာ္ျငား အမႈအခင္းျဖစ္ႏိုင္ျခင္းကိုပင္။ အသေရဖ်က္ မႈပုဒ္မ၅ဝဝအရ –
(၁)    တရားခံသည္ စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုခုကိုျပဳ ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ေၾကညာျခင္း
(၂)    ထိုသို႔စြပ္စြဲခ်က္သည္ လူတစ္ေယာက္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျခင္း
(၃)    ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကို ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ ေစထင္ရွားေသာ ပံုသ႑ာန္ျဖင့္ျပျခင္း
(၄) တရားခံသည္ ထုိသူ၏ အသေရကို နစ္နာေစရန္အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ နစ္နာေစမည္ဟု သိလ်က္ ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပဳသည္ ျဖစ္ ျခင္းဟူ၍ ျပ႒ာန္း ထားသည္။အကယ္စင္စစ္ေလ့လာပါက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွ ထိုသို႔ေသာအေရး အ သား ေျပာ ဆိုမႈမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုသို႔ေသာသတင္း မ်ားကို စတင္ ျဖန္႔ေဝသူမ်ား ၏ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ အေကာင့္မ်ားသည္ အမည္ နာမပ႐ိုဖိုင္အစစ္အမွန္မ်ား မဟုတ္ျခင္းက လည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိသာေစပါသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဟစ္တိုင္
သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေသာအျပဳအမူမ်ားက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ပိုမိုထြန္းကားလာေနသည္ ကို ျမင္ေတြ႔ရၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအားျဖင့္ သီး ျခားေျဖရွင္း ရမည့္ ကိစၥမ်ားကိုပင္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ကို ဗဟိုျပဳလာသည္က အမွန္ျဖစ္ သည္။ သမီးရည္းစားျပႆနာမ်ား၊ အိမ္ တြင္းေရး အိမ္ေထာင္ေရးျ ပႆနာမ်ား၊ အလုပ္ဌာနမ်ားအတြင္း မေက်လည္မႈမ်ား၊ပုဂၢိဳလ္ေရးမေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ အေပးအယူ ယံုၾကည္မႈ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အရွင္း မ်ားကိုပါ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ အလ်င္စလို တင္ၾကျခင္းက အလားအလာမေကာင္းေ သာ ေရွ႕ေရးျဖစ္ ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခုရက္အတြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့ ေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီး အကယ္ဒမီ ေမသန္းႏုကို တိုင္တန္းသည္ ဆိုေသာ သတ င္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ ႐ိုက္ကူးရန္ စရန္ေငြ လက္ခံ ၿပီးမွ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေဖြးေဖြးႏွင့္ ဒါ႐ိုက္ တာ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္တို႔၏ ကိစၥျဖစ္ သည္။ တကယ္ေတာ့ ဤျပႆနာမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မ်က္ႏွာ စံုညီ ေျဖရွင္းၾကရ မည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥ မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုမွာေတာ့ လူသိထင္ရွား ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ စရာ ျဖစ္လာၾကရသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ကာယကံရွင္မ်ား ထက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ သံုးစြဲသူအမ်ားစုမွာ ထို သို႔ေသာ ျပႆနာႏွင့္ အ႐ႈပ္အေထြးအညီႇ အေဟာက္မ်ား ကိုသာ တကူးတကေစာင့္ ဆုိင္းေနသ ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး ကာယကံရွင္ မ်ားထက္ပို၍ အေရးတယူေျပာဆိုေရးသား သံုးသပ္ေနၾကသည္က ဓားခုတ္ရာ လက္ ဝင္လွ်ိဳေနသည့္အလား။ မီဒီယာ စကား ႏွင့္ဆို ပါက အဝါေရာင္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္။

ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ကာ အတင္းအဖ်င္းသတင္းမ်ားကိုသာ ေရးႀကီးခြင္က်ယ္ ေနရာေပး၍ လူၿပိန္းႀကိဳက္ ဆူလြယ္နပ္ လြယ္ လုပ္ တတ္ေသာ အဆင့္အတန္းကို ဆိုလိုပါသည္ ။ဤသည္တို႔က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥပ ေဒအျခင္းအရာတို႔အရ ကိုင္တြယ္ပါက မလိုလား အပ္ေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစ ႏိုင္သလို မ်က္ကြယ္ျပဳသင့္ေသာ၊ ဥပကၡာ ထား အပ္ေသာ ၊ ေပယ်ာလကန္ျပဳရသည္တို႔ ကိုေနရာေပး အရာ သြင္းျခင္းျဖင့္ မေကာင္း ေသာ အျပဳအမူတို႔ ပိုမိုကူးစက္ေစႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းက လြန္စြာ အေရးႀကီးပါသည္။

ပို၍စိုးရိမ္ဖြယ္မွာ အမ်ားႀကိဳက္တတ္ သည္တို႔မွေန၍ လူမ်ိဳးေရး အမုန္းတရား မ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား၊ ဘာ သာေရး ႏိုင္ ငံေရးေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား သည္လည္း စတင္အေျချပဳတတ္သည္ျဖစ္ ရာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တတ္ သိနား လည္ေသာ၊ ၾသဇာရွိရာပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ၾကပ္မတ္ကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ရေတာ့ မည္ျဖစ္၏။

သို႔မဟုတ္ပါက လူတစ္ေယာက္ ဖုန္း တစ္လံုး၊ လြတ္လပ္စြာသံုးခြင့္ရွိေသာအင္တာနက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဟူသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲရန္ အားမ်ားစြာလိုေနေသာ တိုင္းျပည္ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္သူလူထု၏ အသိညဏ္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ စိတ္ခြန္အားမ်ားကို တတိတိမွ သိသိသာသာ ဝါးမ်ိဳဖ်က္ဆီးကာ အသံေၾကာင့္ ေသေသာဖား။ သို႔မဟုတ္ ခါးေအာက္ပိုင္း ဟူသည္ ညစ္ညမ္းသာမ ကဘဲ လူသား အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ဖို႔ အား နည္းခ်က္ႏွင့္အမွားရွာကာ ဇာတ္တူသား စားေသာ ဟသၤာကိုးေသာင္းကဲ့သို႔ ခ်ည္နဲ႔ ၿပိဳပ်က္ျခင္း ဘူတာသို႔ ဆိုက္လိမ့္မည္ဟု ေမာင္းနာနာထုလိုက္ရပါေတာ့သည္။