အေတာင္းအရမ္းၾကမ္းတဲ့ ပင္လံု နိဒါန္း

အေတာင္းအရမ္းၾကမ္းတဲ့ ပင္လံု နိဒါန္း
September 7, 2016 Asian Fame

1:53 pm
အေတာင္းအရမ္းၾကမ္းတဲ့ ပင္လံု နိဒါန္း

မိမိတို႔ သေဘာထား၊ မိမိတို႔ အဖြဲ႕ကိုယ္စားျပဳသည့္ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးမွ သေဘာထားမ်ားကို ဖတ္ၾကားတင္ျပၾကသည့္ ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုသည္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္သည္။ညီလာခံအစီအစဥ္အရ ပထမ ေန႔သည္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ စု ေပါင္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ ညပိုင္း ညစာစားပြဲလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပထမေန႔ ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိ ယေန႔၊ တတိယေန႔ႏွင့္ စတုတၳေန႔ တို႔သည္ သေဘာထားအျမင္တို႔ တင္ျပျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုး ခဲ့သည္။

Photo Essay (1)
ညီလာခံတြင္ သေဘာထားအ ျမင္ တင္ျပသူ စုစုေပါင္း ၇၂ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး၊ ယင္းတို႔က သေဘာထားမ်ား စတင္ဖတ္ၾကားၾကသည့္ ညီလာခံ ဒုတိယေန႔တြင္ ၃၂ ဦး၊ တတိယ ေန႔တြင္ ၃ဝ ဦးႏွင့္ စတုတၳေန႔တြင္ ၁ဝ ဦးစီႏွင့္ အသီးသီးတင္ျပခဲ့ၾက သည္။အဆိုပါ ၇၂ ဦးကို ပိုင္းျခား ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရဘက္မွ ၅ ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ဘက္ျခမ္းမွ ၅ ဦး၊ တပ္ မေတာ္ဘက္မွ ၁ဝ ဦး၊ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း တို႔ဘက္မွ ၁၄ ဦး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တို႔ဘက္မွ ၂၂ ဦး၊ ပါဝင္သင့္ ပါ ဝင္ထိုက္သူ ၆ ဦး၊ တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႕မွ ၆ ဦးႏွင့္ သီးျခားႏိုင္ငံ ေရးပါတီေခါင္းစဥ္ေအာက္က ၄ ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ညီလာခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္သည့္ မတူညီေသာသေဘာ ထားမ်ားကို အမ်ားစုက ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ထိုထဲမွာမွ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ အ တြင္း ပထမဦးဆံုး ေျပာခြင့္ရသည့္ အခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံ သည့္ တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕တို႔က လိုခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ ျဖစ္ ခ်င္သည့္ ဆႏၵတို႔ကို မကြယ္ဝွက္ တမ္း ညီလာခံတြင္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ယင္းေျပာဆိုမႈထဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသမ်ား ေတာင္းျခင္း လည္း ပါဝင္လာခဲ့သည္။ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ ကတည္းက ျပည္နယ္အဆင့္ေပး ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ‘ဝ’သည္ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ယင္း၏ မူလ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အျပင္ ယင္းတို႔ႏွင့္စပ္ဆက္ လ်က္ရွိေသာ က်ိဳင္းတံုခ႐ိုင္ကိုပါ ထည့္သြင္း၍ ျပည္နယ္အဆင့္သတ္ မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အ ျပင္ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးပါတီက ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေသာျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးညႇင္း၊ ဗန္း ေမာ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ခႏီၲး၊ တမူး၊ ကေလး၊ ေမာ္လိုက္၊ ကသာ စသည့္ ေဒသမ်ားကိုစုေပါင္း ကာ ရွမ္းနီျပည္နယ္အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ လီဆူအမ်ိဳးသားတိုးတက္ ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ) က ကခ်င္ ျပည္ နယ္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အျဖစ္လည္းေကာင္း စသျဖင့္ အသီးသီးေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ေစာင့္ ၾကည့္ သူတို႔ မ်က္လံုးပင့္ကုန္သည္အထိ ျဖစ္ကုန္ေတာ့သည္။

ယခု ေတာင္းဆိုမႈအတိုင္းသာ ခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ ေဒသမ်ားစြာ ႏိုင္ငံတြင္ေပၚလာ ေတာ့မည္။ ခက္သည္က လက္ရွိ က်င့္သံုးေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း၂၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စီရင္စု ရရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်မွတ္ထား သည့္အေျခခံမူတြင္ ညီလာခံတစ္ ရပ္၌တင္သြင္း ေတာင္းဆိုလိုက္ သည္ႏွင့္ ရရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။”ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲ မွာ ဒီကိစၥကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုပ္ထားတယ္။ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္မရွိဘဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေတြဆိုတာ ေရွ႕ဆက္ ျဖစ္ဖို႔မလြယ္ဘူး”ဟု ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ယင္းေဒသတို႔တြင္ ေနထုိင္ၾက ေသာ ျပည္သူထက္ဝက္ေက်ာ္ မ ေထာက္ခံလွ်င္မရေပ။ ေထာက္ခံ လွ်င္ပင္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသ ႀကီး (သို႔) ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္းတို႔၏ ေလးပံုပံု သံုးပံုႏွင့္အထက္ ေထာက္ ခံမွသာ ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ကန္႔ကြက္သူမ်ား ရွိခဲ့ပါက ေနာက္ဆံုး ျပည္ေ ထာင္စုလႊတ္ ေတာ္တြင္ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူရ မည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ ေလးပံုသံုးပံုႏွင့္အထက္ ေထာက္ခံ မွသာ ေဆာင္ရြက္၍ ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ၂ဝဝ၈ ၌ ‘ဝ’ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ၁ ခုႏွင့္ နာဂ၊ ဓႏု၊ ပအိုဝ္း၊ ပေလာင္ႏွင့္ကိုးကန္႔ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဟူ၍ ေဒသ ၅ ခု ကိုသာ သတ္မွတ္ေပးထားသည္။ ‘ဝ’ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ျပည္နယ္အဆင့္ သတ္မွတ္လိုပါက လည္း ယင္းနည္းလမ္းအတိုင္းပင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ထု႔ိနည္းတူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသမ်ားလိုခ်င္ပါက ထိုနည္း အတိုင္း ေတာင္းဆိုမႈမဟုတ္လွ်င္ ရမည္မဟုတ္ေပ။ညီလာခံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ သတ္မွတ္ေပးေရး သေဘာ ထားတင္သြင္းခဲ့သည့္ တိုင္းလိုင္ရွမ္း နီ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီမွ ဦးဝင္းေခါင္က ”တိုင္းရင္း သားေတြကႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ ခံခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ မေက်နပ္ခ်က္ ေတြ မ်ားတယ္။ ဒါေတြကို အရင္ က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလို႔မရခဲ့ဘူး။ အခု ဒီညီလာခံမွာ ေျပာခြင့္ရတဲ့အ ခ်ိန္မွာ ေျပာၾကရတာပါ။ ဒါကို ေတာ့ နားလည္ေပး ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ညီလာခံ အၿပီးတြင္ မီဒီယာ မ်ားကို ေျပာခဲ့သည္။

အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကလည္း တန္းတူညီမွ်မႈမရရွိခဲ့ သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္း ဆို ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ညီလာခံက်င္းပေရးပူးတြဲ ေကာ္ မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ယခုညီလာခံတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကို မွတ္ တမ္းအျဖစ္ထားရွိၿပီး အားလံုးထဲမွ တူညီရာ သေဘာထားမ်ားကို စု စည္း မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသေတာင္းဆိုသြား မႈမ်ားအေပၚတြင္ သီးျခားတစ္စံု တစ္ရာ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ိဳးမရွိေပ။ယင္းတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရဦးမည့္ ကိစၥတစ္ခု မွာ မၾကာမီျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ ေဒသ အလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ယခုကဲ့ သို႔ ျပည္ နယ္/ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ဦးမည္ျဖစ္သည္။

ညီလာခံ ပူးတြဲက်င္းပေရး ေကာ္မတီ၏ ေျပာဆိုမႈအရ အဆုိ ပါ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားမွ တူညီရာအခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍ ၆ လတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ/ျပည္နယ္ ေတာင္းျခင္းကိစၥ သည္ အစိုးရသစ္အတြက္ ထပ္မံႀကံဳ ေတြ႕ရဦးမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေန သည္။လက္ရွိ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး ပါဝင္ခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။ ညီလာခံတက္ ေရာက္ခြင့္ မရရွိသည့္ တအာင္း၊ ပေလာင္ TNLA အဖြဲ႕ကလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ တစ္ခု ေတာင္းဆိုမည္ဟု ညီလာခံ မတုိင္မီက မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကား ထားခဲ့ဖူးသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ညီလာခံ တက္ ေရာက္ခြင့္ မရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကလည္း ထပ္မံ၍ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ/ျပည္နယ္မ်ား ေတာင္းဆိုစရာ ရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အျခားတစ္ေထာင့္ တစ္ေဒသမွၾကည့္ ပါလွ်င္ လည္း ယခုေတာင္း ဆိုသြားၾကေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ/ျပည္နယ္မ်ားကို ခြဲေဝ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ပါက တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္။

တိုင္းလိုင္ရွမ္းနီပါတီက ေတာင္း ဆိုမႈကို ကန္႔ကြက္သည့္အဖြဲ႕မ်ား ေဒသခံမ်ားရွိေနျခင္း၊ အလားတူ လီဆူအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါ တီ၏ လီဆူကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသေ တာင္းဆိုမႈအေပၚ ေဒသ ခံတုိ႔ကပင္ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းမ်ား ကလည္း ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ထြက္ေပၚလာသည္။အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ/ျပည္နယ္ေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ သည္ လက္ရိွတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ အျဖစ္ မ်ားဆံုး ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ အျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အမ်ားဆံုးလႈပ္ရွားရာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ KIA၏ အဓိကဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္သည္RCSS/SSA ၊SSPP/SSAတို႔၏ အဓိကဌာနခ်ဳပ္မ်ား တည္ရွိရာေဒသျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ျပင္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ား၊ခြဲထြက္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းမ်ား စြာလႈပ္ရွားရာ ေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးညႇင္း၊ ဗန္းေမာ္ တို႔ကိုေပါင္းသည့္ တိုင္းလိုင္ရွမ္းနီ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသေတာင္းဆိုမႈသည္ ယင္း ေဒသအေျခစိုက္ ကခ်င္လူထုႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ၾကား အဆင္မေျပမႈ ျဖစ္ပြားလာ ႏုိင္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေတာင္းဆိုမႈမွာလည္း ယင္းအ တိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္က်င္းပဦး မည့္ ညီလာခံမ်ားသည္ ပိုမို႐ႈပ္ ေထြးလာႏုိင္သည့္ အေနအထား မ်ိဳးေရာက္ လာႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ သူမ်ားရွိေနသည္။သို႔ေသာ္ ေနာင္ညီလာခံမ်ား ကို ယခုက့ဲသို႔တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ သေဘာ ထားတင္သြင္းမႈပံုစံျဖင့္ မသြားေတာ့ ဘဲ အစုအဖြဲ႕ပံုစံျဖင့္ သြားမည္ ဟု သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရ ဥိီးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ဖက္ တြင္လည္း အခ်င္းခ်င္းအျပန္အ လွန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြား မည့္ပံုစံျဖစ္ရာ ႐ႈပ္ေထြး မႈမရွိႏုိင္ဟု သံုးသပ္သူမ်ားကလည္း ရွိျပန္သည္။ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ ျဖစ္ ျပည္သူလူထု ၏ ေထာက္ခံမႈ မရွိလွ်င္ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ ေအာင္ ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ မ ဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ ေထာက္ခံေလးစားမႈရ ေအာင္ လုပ္ေစလိုေ ၾကာင္း ညီလာ ခံေနာက္ဆံုးေန႔ နိဂံုးခ်ဳပ္စကား တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ယခင္ကျဖစ္ခဲ့ ေသာအတိတ္ကို ျပန္ေျပာင္းလွည့္ ၾကည့္သူမ်ား၊ ေနာင္လာမည့္အနာ ဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္သူမ်ား စသျဖင့္ မ်ိဳးစံုကိုညီလာခံတြင္ ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရ ေၾကာ င္းႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ကို သာ အားလံုးေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ ေမွ်ာ္ လင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။”ျပည္သူေတြက ၾကည့္ေနၾက ပါတယ္။ ျပည္သူေ တြကနားေထာင္ ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ ေတြက သုံးသပ္ေနၾကပါတယ္။ ဘယ္သူေတြဟာ ဘယ္လုိစိတ္ထား ရွိတယ္။ ဘယ္လုိ ျပႆနာေ တြျဖစ္ ျဖစ္ ကြၽန္မတို႔ေတြ အားလုံး ေက်ာ္ လႊားရမယ္။ ဘယ္သူေတြက ကြၽန္မ တို႔ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိက ေစတနာ ထားၿပီးႀကဳိးစားမယ္ဆုိတာကုိ ျပည္ သူေတြက ဆုံးျဖတ္မွာပါ။ ကြၽန္မတို ဆုံးျဖတ္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ေျပာသည္။