ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ ကိုယ္ယူဖို႔ မဲစာရင္း သြားစစ္ၾကစို႔

ကိုယ့္ရပိုင္ခြင့္ ကိုယ္ယူဖို႔ မဲစာရင္း သြားစစ္ၾကစို႔

အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လႊတ္ေတာ္တြင္း ႐ႈံးနိမ့္မႈႏွင့္အတူ လတ္တေလာ လူေျပာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ား ကေတာ့ မဲစာရင္းမ်ား...

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အစီအစဥ္ အသစ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေပးေဝေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္  အစီအစဥ္ အသစ္မ်ားကို  ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေျပာၾကား

(ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၃ဝ) ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္ႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ မ်ားသည္ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား အဓိက...

ဒီမုိကေရစီ ေလာ္စပီကာ

ဒီမုိကေရစီ ေလာ္စပီကာ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္အတြင္းက အေရးႀကီးအသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ထဲ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၾကရာမွာ...

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီသတ္မွတ္သည္႔ အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြကုိမေပးသည္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေရးယူခံရႏုိင္

ရဲလြင္၊ လင္းဟိန္း ရန္ကုန္၊ဇြန္ ၂၉ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီက သတ္မွတ္မည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားကို  လိုက္နာေပးအပ္ျခင္းမျပဳပါက...

လက္ပံတန္း ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္းသားမ်ား အာမခံရ မရ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ သိရမည္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၃ဝ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက လက္မခံ ၍ ခ႐ိုင္တက္ထားေသာ လက္ပံ တန္းအၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံ ေက်ာင္း သားမ်ားအမႈ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔တြင္...

အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ပိုမ်ားလာဟု KHRG ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၃ဝ ၂ဝ၁၂ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား အထူးသျဖင့္ကရင္ျပည္ႏွင့္...

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားကို အလုပ္ရွင္ေရာ အလုပ္သမားပါ လက္မခံ

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၃ဝ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ေသာ အနည္းဆံုး အခ ေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းထားကို အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ မက...

ဒီမုိကေရစီ ေလာ္စပီကာ

ဒီမုိကေရစီ ေလာ္စပီကာ

ယခုလပိုင္းအတြင္း သတင္းမွားအခ်ဳိ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ တက္လာသည္။ ထိုသတင္းမွားကုိပင္ ႏိုင္ငံရိွစာေစာင္အခ်ဳိ႕က ပုံႏွိပ္၍...

ကိုရီးယားသံ႐ုံးမွ ဗီဇာကို သတ္မွတ္ရက္အတုိင္း ထုတ္ေပး၍ သြားေရာက္သူ ႏွစ္ဆတက္လာ

ေမဇင္ဝင္း ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၂ ယခုႏွစ္အတြင္း ကိုရီးယားသို႔ လုပ္သားပို႔ေဆာင္ရာတြင္ သံ႐ုံးမွဗီဇာကုိသတ္မွတ္ရက္အတုိင္းထုတ္ေပးသည့္အတြက္...

အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကေမၻာဇ အာမခံ လုပ္ငန္းမွ က်န္းမာေရး အာမခံကို ဇူလိုင္လတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၌ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္

အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကေမၻာဇ အာမခံ လုပ္ငန္းမွ က်န္းမာေရး အာမခံကို ဇူလိုင္လတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၌ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္

(မိတၳီလာ၊ ဇြန္၂၃) အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ကေမၻာဇ အာမခံ လုပ္ငန္းသည္ က်န္းမာေရး အာမခံ လုပ္ငန္းကို ယခုလာမည့္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ တစ္...