ပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ေက်ာင္းသားသမဂၢ သေဘာထားႏွင့္ အတူရွိေနၿပီး အျပည့္အဝဝန္းရံေပးမည္ဟု တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ ေၾကညာ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒမူ ၾကမ္းအား အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ကန္႔ ကြက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား သမဂၢ တို႔၏ သေဘာထားႏွင့္...

က်ဆင္းေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားအား ျပည္နယ္ပညာေရး႐ံုး ဖိအားစေပး

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဆက္ တိုက္ က်ဆင္းလာေနသည့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္...

အရည္အေသြးပိုင္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းဆရာမ်ားအား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ပိုေပးေတာ့မည္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂ သိန္း ေက်ာ္ကို သင္ၾကားမႈ တာဝန္ယူေပးေန ရသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး...

အမ်ဳိးသားပညာ ေရးဥပေဒၾကမ္း ကန္႔ ကြက္ဆႏၵျပမႈ၊ လယ္သမားအေရးတြင္ ပါဝင္မႈတို႔ျဖင့္ ဗကသ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ၁ဝ ဦးေက်ာ္ အမႈဖြင့္ တရားဆြဲခံထားရ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈ၊ လယ္သမားအေရး တြင္ပါဝင္မႈတို႔ျဖင့္ ယခု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္း ဗကသ...

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါ စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္ ေခၚမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၆ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါေခၚမည့္ရက္ကို လာ မည့္ စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္း ျပဳလုပ္သြားရန္...

ရခုိင္ျပည္နယ္အား လွ်ပ္စစ္မီးေပးမည့္အစီအစဥ္ ပုဏၰားကြၽန္းနွင့္ စစ္ေတြ ႏွစ္ၿမိဳ႕သာ ပါဝင္မည္

ေအာင္ေဇာ္ထူး ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားမႈအရ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ပုဏၰားကြၽန္းႏွင့္...

အမ်ဳိးသမီး သီးသန္႔ ယာဥ္လိုင္း ႐ုံးတက္၊ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္ ေျပးဆဲြမည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ႐ုံးတက္၊ ႐ုံးဆင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးသီးသန္႔ စီးနင္းႏုိင္မည့္ ခရီး သည္တင္ယာဥ္လိုင္းအား ယခုလ အတြင္း...

ျပည္ပမွ ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေလဆိပ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ၾကည့္ႏုိင္မည္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ျပည္ပမွ ျပန္လာသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရန္ ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္...

ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးၾက၍ ခံဝန္စာခ်ဳပ္လုပ္ရန္ အႀကံေပးထားဟုဆုိ

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးမႈမ်ားေန၍ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားၾကား ခံဝန္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆုိရန္...

စင္ကာပူ အိမ္အကူပို႔မႈတားဆီးရန္ ေလဆိပ္ လူဝင္မႈသုိ႔ အလုပ္သမား စာပို႔

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ စင္ကာပူသို႔ အိမ္အကူတရားမဝင္ သြားေရာက္မႈ တားဆီးေရး ေလဆိပ္တြင္ စစ္ေဆးေပးရန္ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္...