မႏၲေလးတြင္ လာမည့္ေႏြ ေရအခက္အခဲျဖစ္ပါက ေရကား ၁၄ စီးျဖင့္ အခမဲ့ လိုက္လံေဝငွမည္

မႏၲေလးတြင္ လာမည့္ေႏြ  ေရအခက္အခဲျဖစ္ပါက ေရကား ၁၄ စီးျဖင့္  အခမဲ့ လိုက္လံေဝငွမည္

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ မႏၲေလးတြင္ လာမည့္ေႏြ ေရျပတ္ လပ္သည့္ ေနရာမ်ားအား ေရသယ္ကား ၁၄ စီးျဖင့္ လိုက္လံ ေဝငွသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလး...

ပါေဂ်ာင္ လူသတ္မႈ အစီရင္ခံစာ မၾကာမီ ထြက္မည္

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ေက်ာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ပါေဂ်ာင္ေဒသတြင္ ABSDF  (ျမန္မာ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား...

စည္းကမ္းႏွင့္ မညီသည့္ ဓာတ္ဆီဆိုင္ ၃ဆိုင္ မႏၲေလးတြင္ ယာယီပိတ္ၿပီ

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ေႏြရာသီ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ သည့္အေနျဖင့္ မႏၱေလးရွိ စက္သံုးဆီ ဆိုင္မ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးရာ စည္း...

NLD မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မူဝါဒ မည္မွ်နားလည္ ေၾကညက္ေၾကာင္း မႏၲေလးတြင္ ပါတီတြင္း သုေတသနလုပ္

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္  NLD ပါတီက ပါတီ တြင္း သုေတသနလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း  NLD ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြဋ္ဦး...

ျမန္မာ ၾကက္ေတာင္ စင္ကာပူ ဆီးဂိမ္းယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခက္ခဲ ေန

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၂၃ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေတာင္အ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ (၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ စင္ကာပူ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ေရာက္...

ေဘးကင္းေသာ အစားအစာ ေရြး ခ်ယ္ပါ

ၿမတ္စုၿငိမ္း ေမးၿမန္းသည္ ။ မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိသည့္ ေန႔စဥ္စားသံုးေနရေသာ အစားအေသာက္မ်ားသည္ ေဘးကင္းသည္ဟု တစ္ထစ္ခ်...

ရခိုင္တြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ ျပႆနာ Save the Children ေျဖရွင္းမည္

ရခိုင္တြင္  အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့  ျပႆနာ  Save the Children  ေျဖရွင္းမည္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၂ဝ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပဳ လုပ္ေနေသာ အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုတုိးခ်ဲ ႔လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟုSave the Children ...

ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးမႈ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘယ္ေဒသေတြမွာ အျဖစ္မ်ားေနလဲ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လက္လွမ္း မီမႈ အားနည္းလ်က္...

NNER မွ ေဒၚ သူ သူ မ ာ ႏွ င့္ ေ တြ႕ ဆံု ျခ င္ း

NNER  မွ ေဒၚ သူ သူ မ ာ ႏွ င့္ ေ တြ႕ ဆံု ျခ င္ း

အစိုးရအေနနဲ႔ေတာ့ ပညာေရးအေပၚ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားတယ္လို႔ NNER ကေတာ့ ထင္ျမင္ယူဆထားပါတယ္ NNER  မွ ေဒၚ သူ သူ မ ာ ႏွ င့္ ေ တြ႕ ဆံု ျခ င္...

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ေက်ာင္းဆရာ မ်ားလာမႈေၾကာင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယခုႏွစ္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကး ပိုသံုးမည္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ သာသနာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္း (ဘက) ဆရာမ်ားအတြက္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္ ေထာက္ပံ့ ေၾကး...