သေရေခတၱရာ ယဥ္ေက်းမႈဇုန္ရိွလမ္းမ်ား ခရီးသြားရာသီအမီ ျပင္ဆင္မည္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁ သေရေခတၱရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဇုန္ နယ္ေျမအတြင္း သြားလာေရး ေကာင္း မြန္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ခ်ဳိ႕ယြင္းသည့္ လမ္း မ်ားကုိ...

သိန္းတစ္ရာေအာက္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တင္ျပသြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဆို

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၂ က်ပ္သိန္းတစ္ရာေအာက္ တန္ ဖုိးနည္းတုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ေနာင္လုပ္ေဆာင္မည့္ အိမ္...

ျမန္မာအိမ္အကူ ျပည္ပသို႔ ေစလႊတ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာစည္းကမ္း ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၂ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျမန္မာအိမ္အ ကူမ်ား ေစလႊတ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္...

အခမဲ့ေရွ႕ေနသင္တန္း ျပင္ဦးလြင္တြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁ ျပင္ဦးလြင္တြင္ ေရွ႕ေနမ်ား အခ မဲ့ သင္တန္း တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္မွ...

မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ပုဒ္မ -၄၃၆ လက္မွတ္ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရရိွမည္ဟု မွန္းထား

မႏၲေလး၊ ဇူလိုင္ ၂၂ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေကာက္ခံေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ-၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလက္မွတ္ေပါင္း...

စစ္ကုိင္း ပကားေက်းရြာ စာၾကည့္တုိက္ တည္ေထာင္ရန္ တားျမစ္မႈေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေန

(ကနီၿမိဳ႕၊ ဇူလိုင္ ၂၁) စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ကနီၿမိဳ႕ နယ္ ပကားရြာတြင္ ေက်းရြာ စာၾကည့္ တုိက္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အလွဴရွင္ ရွိေသာ္ လည္း...

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေထာင္ခ်ဖိႏွိပ္ေသာလုပ္ရပ္သည္ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကို ထိခိုက္ေစမည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆို

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၁ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားကုိ ေထာင္ခ်ဖိႏွိပ္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီသြား ရာလမ္းေၾကာင္းကုိ...

ေမာ္လၿမိဳင္ ကမ္းနားလမ္း တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ေတာ့မည္

(မြန္ျပည္နယ္၊ ဇူလိုင္ ၂၁) မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ အ ရွည္ဆံုး ကမ္းနားလမ္း တိုးခ်ဲ႕ ေဖာက္လုပ္ ျခင္း အဆင့္ ငါးကို လာမည့္...

ကေလးၿမိဳ႕ ၈၈ အဖဲြ႔ ႏွင့္ အထက္ခ်င္းတြင္းလူငယ္မ်ား ကြန္ရက္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ လံုးဝ ပူးေပါင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ဆို

(ကေလး၊  ဇူလိုင္ ၂၁) အထက္ ခ်င္းတြင္းေဒသ လူငယ္ မ်ား ကြန္ရက္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ အလား အလာ လံုးဝ မရိွေတာ့ ေၾကာင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕ ၈၈...

Brief News in this week

ေက်ာင္းအနီးရွိ စက္႐ံု ဓာတ္ေငြ႕ယိုမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆး႐ံုေရာက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၄ဝဝ ေက်ာ္ စာသင္ၾကားလ်က္ ရွိေနၾကသည့္...