လူထု ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ EITI စံႏႈန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္မႈ မရိွဟုဆုိ

(ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ) လူထု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ EITI စံႏႈန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ မႈ...

ပုဂံဘုရားမ်ားတြင္ ေနဝင္ခ်ိန္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားျပားေန၍ ဘုရားမ်ား၏ ႀကံ့ခိုင္မႈ မထိခိုက္ေစရန္ အေျဖရွာ

ပုဂံဘုရားမ်ားတြင္ ေနဝင္ခ်ိန္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားျပားေန၍  ဘုရားမ်ား၏ ႀကံ့ခိုင္မႈ မထိခိုက္ေစရန္ အေျဖရွာ

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ပုဂံဘုရားမ်ားတြင္ ေနဝင္ခ်ိန္ၾကည့္ ႐ႈရန္ လူဦးေရမ်ားစြာ တက္ေရာက္ ေနေသာေၾကာင့္ ဘုရားမ်ား၏ ႀကံ့ခိုင္မႈ...

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအား ကန္႔ကြက္သည့္ ခ႐ိုင္အလုိက္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ မံုရြာမွ စတင္

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအား ကန္႔ကြက္သည့္   ခ႐ိုင္အလုိက္    ေက်ာင္းသားသပိတ္   မံုရြာမွ  စတင္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒအား ခ႐ိုင္အလိုက္  ဗကသ ေက်ာင္းသားအဖဲြ႕ တုိ႔၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈကို...

တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ႏွင ့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိက ဆရာ ၂ဝ သြားမည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ေဒသႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းေဒသ မ်ားသို႔ ပုဂၢလိက ဆရာ အေယာက္ ၂ဝ တုိ႔သည္...

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဟု ေနာ္ေဝႏုိင္ငံကပါ ကမ္းလွမ္းလာ

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ တကၠသိုလ္ မရိွေသးသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးတြင္ တကၠ သိုလ္တစ္ခု တည္ေထာင္ေပးမည္ ဟု ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက ကမ္းလွမ္းလာ...

ေအာက္ျမန္မာျပည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ Mobile Banking လုပ္ငန္းအား ေအးဂ်င့္စနစ္ျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ မိုဘုိင္းဖုန္းမွ တစ္ဆင့္ ေငြလႊဲ၊ ေငြ သြင္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္Mobile Banking စနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာက္ ပိုင္းရိွ...

ျပည္တြင္းအင္တာနက္သံုးစြဲမႈအတြက္ ေရေအာက္ဖိုက္ဘာေကဘယ္ဆက္ေၾကာင္းမွ Bandwidth 50 GB ႏွစ္လအတြင္း ခ်ိတ္ဆက္မည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ျပည္တြင္းအင္တာနက္သံုးစြဲမႈ  အတြက္ ေရေအာက္ဖိုက္ဘာေကဘယ္ ဆက္ေၾကာင္းမွBandwidth 50 GB  ကို...

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆင္းကတ္မ်ား ေစ်းသက္သာစြာ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းသြက္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ ဆင္းကတ္မ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ဝယ္ယူလာႏိုင္ ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုး...

ဧရာဝတီ ျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေဒသခံ တို႔၏ လူမႈဘဝ စစ္တမ္း ဒုတိယ အႀကိမ္ ေကာက္ယူ

(ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁) ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ရွိေဒသခံ တို႔၏ လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈ စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းကို ဒီဇင္ဘာ လကုန္...

Golden Express Tour ကုမၸဏီမွ ပုဂံ မီးပံုးပ်ံခရီးစဥ္ မိတ္ဆက္

Golden Express Tour ကုမၸဏီမွ    ပုဂံ မီးပံုးပ်ံခရီးစဥ္    မိတ္ဆက္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ Golden Express Tour ကုမၸဏီ မွ လူလိုက္ပါစီးနင္းႏိုင္သည့္ မီးပံုးပ်ံမ်ား ျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ေန႔မွစ၍ ပုဂံ ေဒသအတြင္း...