ျမန္မာမဂၤလ ာေဆာင္ ျမင္ကြင္းပုံရိပ္ႏွင့္ ျမန္မာမဂၤလာေတး ဂီတအႏုပည ာေၾကးမုံ ရိပ္သြင္

Share

ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မိ႐ုိးဖလာထုံး တမ္းအစဥ္အလာေကာင္းမ်ား တြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ဝါလကင္းလြတ္ သီတင္းကြၽတ္ အခ်ိန္ အခါက်ေရာက္ တုိင္း ျမန္မာျပည္တစ္နံတစ္လ်ားမ်ာ လက္ထပ္မဂၤလာပြဲမ်ားကုိ စည္ ကားစြာဆင္ယင္က်င္းပေလ့ရွိ ၾကသည္။ ေတာမဂၤလာေဆာင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕မဂၤလာေဆာင္ဟူ၍ရွိရာ မိမိတုိ႔အရပ္ေဒသအလုိက္သေဘာ သဘာဝတူေသာ္လည္း အသြင္သဏၭာန္မွာ  ကြဲျပားၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ထုိ႔အတူပင္ သူ႕ေခတ္သူ႕ အခါ ေတးသီခ်င္းမ်ား ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ မဂၤလာေတး မ်ား ဘဝဂ္ပ်ံေအာင္ နားဆင္ရ ျခင္းသည္ ျမန္မာ့မဂၤလာေဆာင္ ယဥ္ေက်းမႈျပ ယုဂ္လည္းျဖစ္ေပ သည္။ ဂီတႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ အခမ္းအနားတုိ႔ တြဲဖက္တည္ရွိ ေနသည့္ ျမန္မာတုိ႔၏ ႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈအႏွစ္သာရကား လူသားတုိ႔၏ စိတ္ႏွလုံးသားခံ စားမႈကုိ ဂီတအႏုပညာရသျဖင့္ ခံစားမႈေပးစြမ္း၍ ၾကည္ႏူးပီတိ ျဖစ္ေစပါသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ဘဝ တြင္လက္ထက္ထိမ္းျမားမဂၤလာ ေဆာင္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္း သည္ ေမာင္ႏွင့္မယ္ ခ်စ္သူႏွစ္ ဦးတုိ႔အတြက္ မ်ိဳး႐ုိးအစဥ္အလာ အရပါ အေရးႀကီးဆုံးအရာထဲ က အမြန္ျမတ္ဆုံးအရာပင္ျဖစ္ သည္။ မဂၤလာသတုိ႔သား၊ သတုိ႔ သမီးႏွစ္ဦးစလုံးအေနျဖင့္ မဂၤလာ ေဆာင္အခမ္းအနားအေပၚ ရင္ခုန္ၾကည္ႏူး ကာၿပီး ျပည့္စုံ ေသာအသက္ဝင္စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ေစသည္ကအမွန္ပင္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာ ဧည့္ ခန္းမ၌ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မဂၤလာမ႑ပ္စ င္အတြင္း၌ေသာ္ လည္းေကာင္း သာယာၿငိမ့္ ေညာင္းစြာပ်ံ႕လြင့္ေနေသာ ေတး ဂီတသံမ်ားမွာ နားဆင္းရသူလူ သားအေပါင္းတုိ႔၏ အသည္းစုိင္ ကုိစြဲကုိင္လႈပ္ေစပါသည္။

ဂီတမပါေသာ မဂၤလာ ေဆာင္သည္ မည္သုိ႔မွ အသက္ မဝင္သလုိပင္ လူေျခာက္ကပ္ ကပ္ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈ အရသာ ပ်က္ေစသကဲ့သုိ႔ တစ္သက္တာ မွာ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါ သာလက္ထပ္ ၾကရသည့္ ခ်စ္သူေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး အတြက္လည္း မ်ိဳး႐ုိးအစဥ္အလာ ေစာင့္ထိန္းမႈျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳး တုိ႔၏ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား မဂၤလာေဆာင္ အခမ္းအနားမ်ား တြင္ ဂီတအႏုပညာကုိ မျဖစ္မေန ပါဝင္ေအာင္ေရွးမူမပ်က္ထည့္ သြင္းၾကတာေတြ႕ရသည္။ ျခြင္း ခ်က္အေနျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဓမၼရိပ္ သာေနရာအခ်ိဳ႕လုိက္ၿပီး ေတးဂီတထည့္သြင္းျခင္း မရွိ သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ၿမိဳ႕မဂၤလာေဆာင္ႏွင့္ ေတာ မဂၤလာေဆာင္ (အညာမဂၤလာ ေဆာင္)တုိ႔တြင္ မဂၤလာေဆာင္ ၾကမည့္ သတုိ႔သား၊ သတုိ႔သမီး တုိ႔၏ မိသားစုလူမႈဘဝေနထုိင္ မႈပုံစံအ လုိက္ ႏုိင္ငံေက်ာ္ဆုိင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ထင္ရွားေအာင္ျမင္သည့္ ေတးဂီတ ဝုိင္းတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း ေဖ်ာ္ေျဖၾကတာရွိၾကသလုိေဒသ အလုိက္အေပ်ာ္တမ္း တူရိယာ ေတးဂီတဝုိင္း၊ ဆုိင္းဝုိင္းအဖြဲ႕၊  ကာရာအုိေကတီးလုံးသံဓာတ္ စက္အဖြဲ႕တုိ႔ကုိသာ ထည့္သြင္း ေျဖေဖ်ာ္ၾကေလ့ရွိၾကသည္။

” အခါေတာ္ေပးတာက နတ္ေရးတဲ့ေရႊစာ” ဟု အစခ်ီျဖင့္ သီဆုိေသာ “မဂၤလာေတး” အမည္ ရွိ ေတးသီခ်င္းသည္ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါမဂၤလာေဆာင္ အခမ္းအနား တုိ႔တြင္ မပါမၿပီးတည္ရွိေနသည္ မွာ ယေန႔အထိပင္ျဖစ္သည္။ မဟာဂီတေခတ္မွစ၍ ကာလ ေပၚ ျမန္မာေတးဂီတေခတ္တုိ႔၌ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔၏မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားတုိ႔တြင္ ” ပါရမီကူ ညီျဖည့္မယ္ ေရွးကုသုိလ္ဖူစားဖက္လုိ အေၾကာင္း ဆက္သြယ္ ခ်စ္တဲ့သူစိတ္မွာစြဲတယ္ မခြဲ တမ္းရယ္ေရေရလည္လည္ ေျပာ စမ္းကြယ္” ၊ ” ၾကင္နာသူကေလး ရယ္ ေရႊေမတၱာမုိးရြာၿဖိဳးမယ္ ခင္ပ်ိဳစိတ္ထဲဝယ္ ေ မာင့္ကုိသာ စြဲမိတယ္” က်ားမအလုိက္ သံ ဆန္းေက်ာ့သီဖြဲ႕ဆုိထားသည့္ ဆရာေရႊျပည္ေအး၏” ေရွးကုသုိလ္” သီခ်င္းသည္ မ႐ုိးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူပင္ “လူ ျမင္ရင္ခ်စ္ခ်င္ဖြယ္ ႐ူပါ႐ုံေခ်ာ လွတယ္၊သေဘာေကာင္းတဲ့ သူ ကေလးရယ္ အတူဆုံဖုိ႔ နဖူးစာ ေရးတယ္” ဟု အစခ်ီဖြဲ႕ထား ေသာ ဆရာေရႊတုိင္ၫႊန္႔၏ ” ေရွးေရစက္” သီခ်င္း၊ ” အိစက္ညက္ေညာတဲ့ဖဲေမြ႕ရာေပၚဝယ္) ခ်စ္လင္းေခၚမယ္ ခ်စ္ဗ်ဴဟာက်င္းတဲ့တူေမာင္မယ္ (ေယာက္်ားခဗ်ာက ေမာင့္ၾကင္ ဖက္ နတ္ကညာရယ္ ဟန္မူရာေၾကာ့ ရွင္းေျခာက္ပစ္ကင္းတယ္ အဆင္းလွတဲ့ေကသြယ္) စိတ္ရင္းက ျဖဴ ေဖြးစင္ၾကယ္အခ်စ္ပြဲႀကီး က်င္းပ မယ္ မုခ်ကာမႏွယ္ အပ္ႏွင္းပါ ကြယ္” ဟု အခ်ပုိဒ္သီဖြဲ႕ထားသည့္ ဆရာေအဝမ္း၊ ဆရာညႇာ၏ ” ခ်စ္ဗ်ဴဟာ” သီခ်င္း၊ ” ခ်စ္ပါေနာ္ေမာင့္ကုိ၊ သနားပါေနာ္ ေမာင့္ကုိ ၿပဳံးၿပဳံးေလးနဲ႔ မ်က္ႏွာထားခ်ိဳ အသည္းထဲစြဲတဲ့ပ်ိဳ” ၊ ဝိသာခါတုိ႔လုိ နိဗၺာန္ကုိမခင္ဘူးပ်ိဳ၊ ခ်စ္သံသရာထဲမွာ ဒြန္တြဲလုိ႔ ခ်စ္မယ့္အစ္ကုိ”  ဟု သံၿပိဳင္ အလုိက္သီဖြဲ႕ထားသည့္ ဆရာ သဟာယဆရာတင္၏ ” ၿပဳံးၿပဳံး ေလး” သီခ်င္းတုိ႔ကား ျမန္မာမဂၤလာ ေဆာင္ယဥ္ေက်းမႈအႏွစ္သာရ ကုိ ဂီတအႏုပညာျဖင့္ စြဲေဆာင္ မႈအျပည့္ရွိေစခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာသံေခတ္ ေပၚေတးႏွင့္စတီရီယုိေတးကာလ တုိ႔၌ ႏဲြ႕ယဥ္ဝင္းသီဆိုသည့္ ” ယေန႔မွစ၍ ႏွစ္တစ္ရာတိုင္” သီခ်င္း၊ကုိင္ဇာႏွင့္ ေမဆြိတုိ႔သီဆုိ သည့္ ” တူႏွစ္ ကုိယ္တုိင္းျပည္”  ” ငယ္ကြၽမ္းေဆြ” သီခ်င္း၊ နီနီဝင္း ေရႊသီဆုိသည့္” အရိပ္ပမာ မခြဲမခြာ” သီခ်င္း၊ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္သီဆုိသည့္” တနဂၤေႏြေန႔မွာ လက္ထပ္ မယ္” စသည့္ သီခ်င္းတုိ႔သည္ ျမန္ မာမဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနား တုိ႔တြင္ မပါမၿပီးျဖစ္ေစ ခဲ့သလုိ ယေန႔ထိတုိင္လည္း နားဆင္ေန ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ထုိ႔သုိ႔ေသာ ျမန္မာယဥ္ ေက်းမႈ အသြင္းသဏၭာန္ေကာင္း ကုိ ထုတ္ေဖာ္ၫႊန္းဆုိေသာ ျမန္ မာလူမ်ိဳးတုိ႔မဂၤလာေဆာင္ အခမ္း အနားႏွင့္ ေခတ္အလုိက္ေျပာင္း လဲသစ္ဖန္လာေသာ ဂီတအႏု ပညာတုိ႔ သည္လည္း အစဥ္အၿမဲ တြဲဖက္ရွင္သန္လ်က္ရွိသည္က လည္း ထူးျခားမႈလကၡဏာရပ္ ဟု ဆုိရေပမည္။ ထုိ႔အျပင္ ဂီတ အမ်ိဳးအစားမ်ား ေခတ္အဆက္ ဆက္ ကေန ကမၻာ့ဂီတေရစီး ေၾကာင္းအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အတူ ေရြ႕လ်ားလာခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ ေတးျပဳစာဆုိမ်ားက မဂၤလာ ေတးမ်ား ကုိဖန္ တီးေရး သားဖြဲ႕ဆုိ ခဲ့ၾကတာေတြ႕ရွိရသည္ကလည္း လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ခ်စ္စရာဂုဏ္အင္ လကၡဏာရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

” မနက္မုိးေသာက္ေရာင္နီ လင္းၿပီး ျမဴမႈန္လႊမ္းၿခဳံ၊ ျမက္ ခင္းစိမ္းေပၚ တြင္ သံသာဟစ္ ေၾကြး ငွက္ေက်းငယ္ေပါင္းစုံ၊ မဂၤလာႏွင့္အျပည့္ ဤေန႔ရက္ ေပတည္း…စုံဖက္လက္ ထပ္ မဂၤလာက်ဴးကုိ အလြန္ရႊင္လန္း စြာက်ဴးရင့္ၾကပါၿပီ CHO – ႐ုိ ေသဝပ္တြား၊ ကိုယ္ေတာ္ေျခ ရင္းတြင္အၾကင္လူ သားႏွစ္ဦးစုံ ဖက္အေၾကာင္းပါၿပီ (ယေန႔မွစ၍ ၾကင္ သူႏွစ္ဦးေပၚတြင္ ဘုရားရွင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ)ဟူသည့္ ေတးေရးဆရာဂြၽန္သင္ဇမ္းေရးသီဖြဲ႕ထားၿပီး The Tree အဖြဲ႕သားမ်ား သီဆုိထားေသာ” ရက္ျမတ္မဂၤလာ” သီခ်င္း ၏ စာသား အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သံစဥ္ဖြဲ႕စည္းထားပုံကုိ ၾကည့္႐ႈ ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိ႔က မိမိယဥ္ေက်းမႈ အေပၚအေလး ထားခ်စ္ျမတ္ႏုိးစိတ္ ႀကီးမႈ အား ျမင ္ေတြ႕ရ ေပသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ဘယ္ေသာအခါမွ ေရွး႐ုိးရာမပ်က္ဘဲ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာအတုိင္း ျမန္မာ့ဂုဏ္၊ ျမန္မာ့စိတ္ရင္းတုိ႔ကုိ ထုတ္ေဖာ္ ၫႊန္းဆုိျပသလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ မဂၤလာေဆာင္ အခမ္းအနားပြဲ မ်ား ဆင္ယင္က်င္းပခ်ိန္ ဝါလ ကင္းလြတ္သီတင္းကြၽတ္ၿပီ ဆုိ သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျမန္မာ ျပည္တဝန္း၌ မဂၤလာေတးသံ မ်ား ဘဝဂ္ပ်ံ သြားေအာင္ ၾကား ဆင္ၾကရျခင္းကလည္း ျမန္မာ လူမ်ိဳးတုိ႔၏လူမႈဘဝအလွ ရသ ျမင္ကြင္းပုံရိပ္မ်ား ဟုဆုိရေပ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လင္းထိပ္သွ်င္

Share
ဆက္ႏြယ္သည္႔ သတင္းမ်ား