အစုိးရပိုင္ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္း ရွယ္ယာ ပုဂၢလိကသို့ ထုတ္ေရာင္းေပးမည္ မဟုတ္

Share

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၅
ဆက္သြယ္ေရးပိုင္ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္းရွယ္ယာမ်ားအား လက္ရိွ အေနအထားအရ ထုတ္ေရာင္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သိရသည္။
လက္ရိွတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းပိုင္ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္သာ ပိုင္ဆုိင္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူ သို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ႏိုင္ငံေရးအႀကံေပး အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကုိလိႈင္က ယခုလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဆက္ သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဖံြ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာသည္။
”ျမန္မာ့ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔သာ ရွယ္ယာ ပိုင္ဆုိင္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္သူကို Re share အေနနဲ႔ ထုတ္ေရာင္းေပးမယ္ ဆုိရင္ Market မွာ ပိုက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီး ပိုဝင္လာမွာပါ။ အရင္း အႏွီးေတြ ပိုဝင္လာရင္ ပိုပိုၿပီး တိုးခ်ဲ႕လာႏိုင္မယ္။ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ဝင္ေငြအမ်ားႀကီး ရလာသလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမွာလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။
ယင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမည့္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း အပိုင္ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ တစ္ဦးက ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ျမန္မာ့တယ္လီကြန္း သို႔ ေျပာင္းလဲ ဖဲြ႕စည္းလိုက္သည္ ဆုိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲ ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာ့တယ္လီ ကြန္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အပိုင္သာ ရိွေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ဥပေဒအရ မည္သို႔မွ် ရွယ္ယာ ထုတ္ေရာင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
”ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြကို မသံုးစဲြတာပဲ ရိွတယ္။ က်န္တာ အားလံုး ႏုိင္ငံေတာ္အပိုင္ပါ။ ဒါ ေၾကာင့္ ထုတ္ေရာင္း မရတာပါ။ တစ္ခ်ိန္ မွာေတာ့ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ ရိွလာၿပီး ကိုုယ့္ဝင္ေငြနဲ႔ ကိုယ္ရပ္တည္ လာတဲ့အခ်ိန္ က်ရင္ေတာ့ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတစ္ခုအေနနဲ႔ ခဲြထြက္လုပ္ကိုင္ လာႏုိင္ရင္ေတာ့ ရွယ္ယာ ထုတ္ေရာင္းႏိုင္မွာပါ” ဟု ၄င္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။
လက္ရိွတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအား အသြင္ေျပာင္းဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ စည္း ကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ ေအာ္ပေရတာတုိ႔မွာ ဌာနတစ္ခုတည္း၏ လက္ေအာက္၌ ရိွေန၍ ယခင္အတုိင္း ဆက္လက္ရပ္တည္ သြားႏိုင္သည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ သူမ်ားက သံသယ ရိွခဲ့ၾကသည္။

ေအာင္ေဇာ္

Share
ဆက္ႏြယ္သည္႔ သတင္းမ်ား