သားဆက္ျခားစီမံခ်က္ ရန္ကုန္ႏွင့္ပဲခူးတြင္ အရွိန္ျမႇင့္

Share

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၇
သားဆက္ျခားေရး စီမံခ်က္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရးဌာနမွ သိရ သည္။
”ဒီစီမံခ်က္ရဲ႕ သေဘာက ကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ျခားဖို႔ပါ။ တုိးတက္လာတဲ့ လူဦးေရကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုက ကိုယ္ဝန္ ပ်က္က်မႈ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔လည္း ပါတယ္။ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာပါ” ဟု မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
မိခင္ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီအစဥ္မ်ားထဲမွ သားဆက္ျခားေရးစီမံခ်က္ အျပင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္သားဖြား ဆရာမမ်ားႏွင့္ သားဖြားျခင္း၊ အေရးေပၚ သားဖြားျခင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း သိရသည္။
”လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲမွာမွ သားဆက္ျခားတာကို အဓိကလုပ္ေနတယ္။ သားဆက္ျခားနည္း  IUD ထည့္ဖို႔ သင္တန္းေပးတယ္။ ခုလို လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ေက်း လက္၊ ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္တယ္ဆိုေတာ့ ထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္”ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။
အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ အလွည့္က်ပံုစံျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စတင္စဥ္က စီမံခ်က္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသာ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔က်ယ္ ျပန္႔စြာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
မိခင္ေသဆံုးႏႈန္းႏွင့္ ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေလး ေသဆံုးႏႈန္းကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္ ၁၃ဝ ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး ၄၃ ဒသမ ၃ ဦး ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစီမံ ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဌာနမွ သိရသည္။
အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ လုိအပ္သည့္ နည္းဥပေဒ မ်ား ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညႇိ ႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာ သည္။
လက္ရွိ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်စ္ဆုေဆြ

Share
ဆက္ႏြယ္သည္႔ သတင္းမ်ား