ရခုိင္ပဋိပကၡ အစီရင္ခံစာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ တြင္ ထုတ္ျပန္မည္

Share

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈
ရခုိင္ ပဋိပကၡ ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္ ကို လာမည့္ ႏိုဝင္ ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံ တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ မ်ဳိးျမင့္က ေျပာ သည္။ စက္တင္ ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီခန္႔က ခ်က္ထရီယမ္ ဟုိတယ္၌ က်င္းပသည့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္ ဆုိင္ရာ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕၏ ပထမ အႀကိမ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ ၄င္းကထုိ သို႔ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ အေျခ အေန မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ မွ စစ္ေဆး ေတြ႕ရိွခ်က္ မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံသို႔ တင္ျပႏုိင္ ရန္ အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ ေတာင္ကုတ္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ စစ္ေတြ ႏွင့္ ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရိွ ေက်းရြာ မ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး  စခန္းမ်ားသို႔ စက္တင္ ဘာလ ၇ ရက္ ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ ကာ ရခုိင္ တုိင္းရင္း သား မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ မ်ားအား သီးျခား စီ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းရာ၌ ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွ အေၾကာက္ တရားမ်ား လႊမ္းမိုး၍ လံုၿခံဳေရး အေျခ အေန မရိွမႈ မ်ား အား တင္ျပသည္ မ်ားရိွသကဲ့သို႔ ခဲြျခား ဆက္ဆံခံ ရမႈ အေျခအေန မ်ားအား တင္ျပသည္ မ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း၊ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ေဒသခံ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေ ဆြးေႏြး ရာ မွ ရရိွေသာ အခ်က္ အလက္ မ်ားအား အေျခခံ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူခဲ့ သည့္အျပင္ ထိုစစ္တမ္း မ်ား ပိုမို ခုိင္မာမႈ ရိွေစေရး အတြက္ သီးျခား သုေတ သနျပဳ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းကာ သုေတသနျပဳ စစ္တမ္း  ေကာက္ယူ လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ စံုစမ္းေရး ေကာ္ မရွင္မွ ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူ ခဲ့ေသာ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ သုေတ သန အဖဲြ႕မွ ေကာက္ယူ ရရိွခဲ့ေသာ အေျခ အေန ဆုိင္ရာ စစ္တမ္း မ်ားကုိ ေပါင္း စပ္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ အစီရင္ ခံစာ တစ္ေစာင္ ကို ေရးဆဲြသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္း ေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္ လႈိင္က ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ အဆုိပါ အစီရင္ခံ စာအား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပ ၿပီးေနာက္ ျပည္သူမ်ား သိရိွေစရန္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မ ရွင္ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား ၁၈၂ ဦးႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ ၂၁ဝ ကို ေမးျမန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းတုိ႔ ၏ သေဘာထား၊ ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားရ မႈ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ ၍ စစ္တမ္း ေကာက္ ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္ဟု စံု စမ္းေရး ေကာ္ မရွင္မွ အဖဲြ႕ဝင္ ဦးဇာဂနာ က ေျပာသည္။
၄င္းအျပင္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္မည့္ အစီရင္ခံစာ မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရိွေစရန္ အတြက္သာ စီစဥ္ ထုတ္ျပန္ သြားမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေနထိုင္ေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡ ျပႆနာ မ်ားမွာ ပိုမိုႀကီးထြား လာဖြယ္ မ ရိွ ဟု ၄င္းက ထပ္မံေျပာသည္။

သူရ၊ စိုင္းေနာင္၊ ရန္ႏိုင္

Share
ဆက္ႏြယ္သည္႔ သတင္းမ်ား