သဘင့္ဦးေသွ်ာင္ ဂရိတ္ဦးဘုိးစိန္ တည္ထား ကုိးကြယ္ခဲ့တဲ့ ျပည္လုံးေပၚ ဘုိးစိန္ႀကီးဘုရားအား စိန္ဖူးေတာ္ ျပန္လည္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

သဘင့္ဦးေသွ်ာင္ ဂရိတ္ဦးဘုိးစိန္ တည္ထား ကုိးကြယ္ခဲ့တဲ့ ျပည္လုံးေပၚ ဘုိးစိန္ႀကီးဘုရားအား စိန္ဖူးေတာ္ ျပန္လည္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
October 31, 2018 Asian Fame
သဘင့္ဦးေသွ်ာင္ ဂရိတ္ဦးဘုိးစိန္ တည္ထား ကုိးကြယ္ခဲ့တဲ့ ျပည္လုံးေပၚ ဘုိးစိန္ႀကီးဘုရားအား စိန္ဖူးေတာ္ ျပန္လည္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

သဘင့္ဦးေသွ်ာင္ဂရိတ္ဦးဘုိး စိန္ဆိုတာ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္သမုိင္းမွာ အထင္ကရပုဂၢဳိလ္ႀကီးတစ္ဦးပါပဲ။ သူဟာျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ကုိ တုိး တက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္မင္းသားႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သလုိ ဘုရားေက်ာင္းကန္ေစတီပုထုိးမ်ား စြာကုိလည္း တည္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဦးဘုိးစိန္ႀကီးမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း က်န္ရစ္တဲ့မိသားစုဝင္မ်ားက ဦးဘုိးစိန္ႀကီးတည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့တဲ့ ေစတီပုထုိးမ်ားကုိ ျပန္ လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။

ေအာက္တုိဘာ၂၃ရက္ေန႔ကလည္း က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕မွာ သဘင့္ဦးေသွ်ာင္ ဂရိတ္ဦးဘိုးစိန္ တည္ထားခဲ့တဲ့’ျပည္လံုးေပၚဘိုးစိန္ႀကီးဘုရား’ကို ဦးဘိုးစိန္ရဲ႕ သားသမီးမ်ားအနက္ ၁ဦးတည္း က်န္ရွိေသာအငယ္ဆံုးသမီး အဘြားေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားက စိန္ဖူးေတာ္ကုိျပန္လည္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

”ေကာင္းမႈအစုစုတို႔ကုိဘဝတစ္ပါး ေျပာင္းသြားၾကၿပီျဖစ္တဲ့ ဘိုးဘိုးႀကီး ဂရိတ္ဦးဘိုးစိန္၊ ဘိုးဘိုးဒယ္ဒီ ဦးကနက္စိန္၊ အဘိုးေလးမ်ား၊ ေဖေဖ ဦးရဲစိန္တို႔ႏွင့္တကြ ၃၁ ဘံုသားအေပါင္းအားအမွ်ေပးေဝအပ္ပါတယ္” လုိ႔ ဂရိတ္ဦးဘုိးစိန္ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္ ပတၱျမားေကခုိင္က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဦးဘုိးစိန္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့စိန္မဟာသဘင္ဇာတ္ အဖြဲ႕ႀကီးကုိလည္း မ်ဳိးဆက္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဇံဟိန္းက ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းကာ ကျပလ်က္ရွိပါတယ္။

လင္းအကၡရာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*