ၿမိတ္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔အတြက္ အားတက္စရာ Tasaki ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔အတြက္ အားတက္စရာ Tasaki ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္
February 21, 2018 Leanne Win
ၿမိတ္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔အတြက္ အားတက္စရာ Tasaki ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တကၠသုိလ္ ဒီဂရီအသီးသီးမွာ တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားၾကမယ့္ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔ကို Tasaki ကုမၸဏီက ပညာသင္ဆု   စေကာလားရွစ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ Tasaki ပညာသင္ဆုေပးအပ္တာ ကေတာ့ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္ၾကသူေတြအတြက္ ဘဝအေျခအေန ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Tasaki ကုမၸဏီဆို တာလည္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွာ ရွိတဲ့ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားမွ ဒိုမယ္ကြၽန္း အမည္ရွိတဲ့ကြၽန္းမွာ ေတာင္ပင္လယ္ ပုလဲေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိခဲ့ပါၿပီ။

ပညာသင္ဆု အေၾကာင္းကိုဆက္ရမယ္ဆိုရင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြအေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ဆက္လက္သင္ၾကားဖို႔ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို စေကာလားရွစ္ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီကို တကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားေနဆဲကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားအလိုက္ ၄ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္အတြင္း တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ဝ ေထာက္ပံ့ေပး အပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တကၠသုိလ္ ဒီဂရီအသီးသီးမွာ တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားၾကမယ့္ ထူးခြၽန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတို႔ကို Tasaki ကုမၸဏီက ပညာသင္ဆု   စေကာလားရွစ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

Tasaki ပညာသင္ဆုေပးအပ္တာ ကေတာ့ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္ၾကသူေတြအတြက္ ဘဝအေျခအေန ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ Tasaki ကုမၸဏီဆို တာလည္း ကပၸလီပင္လယ္ျပင္မွာ ရွိတဲ့ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားမွ ဒိုမယ္ကြၽန္း အမည္ရွိတဲ့ကြၽန္းမွာ ေတာင္ပင္လယ္ ပုလဲေမြးျမဴထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိခဲ့ပါၿပီ။ ပညာသင္ဆု အေၾကာင္းကိုဆက္ရမယ္ဆိုရင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေတြအေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ဆက္လက္သင္ၾကားဖို႔ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို စေကာလားရွစ္ေပးအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးခ်င္းစီကို တကၠသိုလ္ပညာသင္ၾကားေနဆဲကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ားအလိုက္ ၄ ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္အတြင္း တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ဝ ေထာက္ပံ့ေပး အပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“အခုလို ၿမိတ္ၿမိဳ႕က ထူးခြၽန္တဲ့ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြကို အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေစဖို႔ အေထာက္အပံ့တစ္ခုအျဖစ္ ပညာသင္ဆုေတြ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အနာဂတ္မွာလည္း Tasaki အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစဖို႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ပါဝင္ကူညီသြားခ်င္တဲ့အတြက္ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ Tasaki ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္ကိုဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားဖို႔လည္း အစီအစဥ္ရွိပါတယ္” လို႔ Tasaki ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr. Takaya Iida ကေျပာျပပါတယ္။

ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္မွာ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ေမာင္မ်ိဳးဆက္ပိုင္ကိုလည္း ေမးျမန္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ “သားတို႔ ပညာသင္ဆုအေနနဲ႔ ကေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္တဲ့ကာလ မပါဘဲနဲ႔ ေက်ာင္းတက္တဲ့ကာလ ေတြမွာ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ ပံ့ေပးမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ဆို ဒီဇင္ဘာ လကတည္းက ေက်ာင္းတက္တာ အခုဆိုရင္ ၃လေလာက္ေတာင္ ရွိၿပီ”လို႔ သူကေျပာပါတယ္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ နဲ႔ ရန္ကုန္ဆိုရင္ မိုင္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ ကြာေဝးသလို ေဒသတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုရဲ႕ ကြာျခားမႈေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိမွာပါ။ ရန္ကုန္မွာ ေဆးတကၠသိုလ္ လာတက္ရတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကိုလည္း ေမာင္မ်ိဳးဆက္ပိုင္ကို ေမးျမန္းျဖစ္တဲ့အခါ…

“အဓိကကေတာ့ ပညာေရးက နည္းနည္းကြာတယ္။ ရန္ကုန္ရဲ႕ ပညာေရးအဆင့္အတန္းက ျမင့္တယ္။

အဂၤလိပ္စာေတာ္ေတာ္ေလး ျမင့္တယ္။ သားတို႔တိုင္းမွာကက်ေတာ့ အဂၤလိပ္စာကို ဆရာမေတြကအစ အားနည္းတယ္။ မိဘေတြကလည္း အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာနည္းနည္းေလး နည္းတာေပါ့ ေနာ္။ အဲဒါေလးတစ္ခုပါပဲ။ က်န္တာေတြအားလံုးက အတူတူပါပဲ။ ရန္ကုန္ေဆးတကၠသိုလ္မွာ ဆိုရင္လည္း ၿမိတ္က စီနီယာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္” လို႔ သူကေျပာပါတယ္။  ပညာသင္ဆုဆိုတာကလည္း ထူးခြၽန္ထက္ျမက္တဲ့သူေတြမွရတာကိုး။ လူတိုင္း၊ လူတိုင္းရခြင့္မွမရွိတာ။ ဘာပဲေျပာေျပာေမာင္မ်ိဳးဆက္ပိုင္ကေတာ့ ႊဗွဗဳႈ ပညာသင္ဆုရတဲ့အတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ပညာ သင္ခြင့္ရမွာျဖစ္တာမို႔ေပ်ာ္ရႊင္ေနပါတယ္။ သူသာ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရင္ ကိုယ့္ေဒသကိုဘယ္လိုအက်ိဳး ျပန္ျပဳမလဲဆိုတာကိုလည္း…

“ေဆးတကၠသိုလ္က ဘြဲ႕ရၿပီဆိုရင္MBBS တစ္ခုတည္းပဲရမွာေပါ့။ သားရဲ႕ အဓိက စိတ္ဝင္စားတဲ့ အပိုင္းကေတာ့ ဆာဂ်ရီပိုင္းေပါ့။ ဆာဂ်ရီပိုင္းအတြက္ သားက ေနာက္ထပ္တစ္ဘြဲ႕ထပ္ယူရမွာေပါ့။ ၿပီးရင္ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္လုပ္မယ္။ ခြဲစိတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ပညာရပ္ေတြနဲ႔ သားတို႔ၿမိဳ႕က ေဆးရံုေတြမွာ ျပန္ၿပီး ကူညီေပးမွာပါ” ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးနဲ႔ ေမာင္မ်ိဳးဆက္ပိုင္က ေျပာပါတယ္။ Tasaki ပညာသင္ဆု အတြက္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသား ၃ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၃ဦးတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၁ဦး၊ အင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၁ဦး၊ ကြန္ပ်ဴတာေက်ာင္းသား ၁ ဦး၊ ဝိဇၨာသိပၸံေက်ာင္းသူ ၃ ဦးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

                                                                                                      မ်ိဳးေမာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*