ေသြးေ၀းနိဒါန္းအစ

ေသြးေ၀းနိဒါန္းအစ
September 19, 2017 Leanne Win
ေသြးေ၀းနိဒါန္းအစ

သုညကို အဆံခတ္ႏိုင္ဖို႔
မေန႔ကရက္ေတြကစၿပီး
ေရႊျပည္ေတာ္သစ္ လမ္းမဆီ ငါခ်ီၿပီ
မနက္ျဖန္မွာ ငါသီမယ့္
အနာဂတ္အတြက္
ဒီေန႔မွာ ငါ အားမျပတ္ဖို႔လိုတယ္
ငါယံုၾကည္ရာ အနာဂတ္နဲ႔
ငါ့စိတ္အာဟာရအတြက္
ဒီကဗ်ာကို ငါစပ္ဆိုျခင္းျဖစ္တယ္
င့ါ ေျခလက္ေတာ္ အစံုျဖင့္

ငါကိုယ္တိုင္ ပံုေဖာ္အပ္ေသာ
ငါ့ကိုယ္ပိုင္ ၿမိဳ႕ ဦးဆီ ျမန္းေရာက္ဖို႔
ဤခရီးခက္ခဲလင့္သလား
င့ါခြန္ ငါ့အားနဲ႔ ႐ိုးသားကိုးစားစြာ
ပခံုးထက္မွာ
စိတ္စြမ္းအားကို တင္လ်က္
မနားတမ္းေရွ႕သို႔ ငါဆက္ခ်ီမည္

ဒုကၡေတြ ေနညိဳသန္း
ငါ့ေျခစံုကို နမ္းတဲ့ထိ
လမ္းေဟာင္းကို ငါျပန္မလွည့္ဘူး
ငါကိုယ္တိုင္ ထုဆစ္အပ္ေသာ
ငါ့ၿမိဳ႕ ဦး
မေဝးေတာ့ေသာတစ္ေန႔
ေသခ်ာတယ္
ငါကိုယ္တိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ
ေရႊေရာင္ပန္းေတြ ပြင့္ဖူးလာလိမ့္
ေသြးေဝးတစ္ေယာက္ရဲ႕ နိဒါန္းပါ။
သုညကိုအဆံခတ္ႏိုင္ဖို႔
ႀကံဳသမွ် ဒုကၡကို အေရာင္ဆမ္း
ရင္ဘတ္နဲ႔ထမ္း မွတ္တမ္းတင္ပစ္ မယ္။

စံံသစၥာ (ေသြးေဝး)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*