ႏွဳိးေဆာ္ျခင္း

ႏွဳိးေဆာ္ျခင္း
August 18, 2017 Leanne Win
ႏွဳိးေဆာ္ျခင္း

poem

ငွက္ကေလးမ်ား
တိမ္သားေနာက္ခံ ၊ ေကာင္းကင္ယံမွာ
အပ်ံသင္စ ၊ သဘာဝကို
ေျခမြ႐ိုက္ခ်ိဳး ၊ ထိုမုဆိုးလည္း
ကိုယ္က်ိဳးတစ္ဖန္နည္းမည္သာ ။

ငါးကေလးမ်ား
ဖန္သားေရျပင္ ၊ သမုဒ္ခြင္၌
ၾကည္ရႊင္ကူးခတ္ ၊ အလွဓာတ္ကို
ေျခမြ႐ိုက္ခ်ိဳး ၊ ထိုမုဆိုးလည္း
ကိုယ္က်ိဳးတစ္ဖန္နည္းမည္သာ ။

သားသမင္မ်ား
ေပ်ာ္ပါးရဂံု ၊ ေတာၿမိဳင္စံုဝယ္
ဟိုခုန္သည္ေျပး ၊ ၿငိမ္းျမေအးကို
ေျခမြ႐ိုက္ခ်ိဳး ၊ ထိုမုဆိုးလည္း
ကိုယ္က်ိဳးတစ္ဖန္နည္းမည္သာ ။

ဤေလာက၌
အလွဖ်က္ဆီိး ၊ အားႀကီးသူဟု
ျပဳမူႏိုင္ညႇဥ္း ၊ လူတစ္မင္းတို႔
ညီမွ်ျခင္းဒဏ္ ၊ တစ္ဖန္ျပန္၍
ခံရမည့္ေၾကာင္း ၊ ဆုမေတာင္းလည္း
တည္ၿမဲဓမၼ ၊ ေဟာၫႊန္ျပသည့္
ဗုဒၶတရား ၊ စဥ္နာၾကားၿပီး
အမွားႀကီးငယ္ ၊ အသြယ္သြယ္ကို
ဘယ္ခါမျပဳ ၊ ေကာင္းက်ိဳးမႈသာ
ယခုခ်က္ခ်င္း ျပဳေစေၾကာင္း။

ေနာင္မင္းခိုင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*