ဆန္းသစ္မႈမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ ယခုလ အတြင္း က်င္းပမည္

ဆန္းသစ္မႈမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ ယခုလ အတြင္း က်င္းပမည္
January 23, 2017 Asian Fame
ဆန္းသစ္မႈမ်ား ထည့္သြင္းထားသည့္ ဘားကမ့္ ရန္ကုန္ ယခုလ အတြင္း က်င္းပမည္

ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ Barcamp Yangon (ဘားကမ့္ရန္ကုန္)ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ ေန႔မ်ားတြင္ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ျပီး White Room  ဟု အမည္ရေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ အသိပညာ ေပးသည့္ ေနရာတစ္ခု စီစဥ္ ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ႏွစ္စဥ္ က်င္း ပၿမဲျဖစ္သည့္ ဘားကမ့္ရန္ကုန္တြင္ အၿမဲတေစ ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ထည့္ သြင္းျပဳ လုပ္သြားၿပီး လူငယ္မ်ား အတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ရွိၿပီး စဥ္ဆက္ မျပတ္ တက္ေရာက္ ေလ့လာသူမ်ား အား အက်ိဳးေက်းဇူး ပိုမိုျဖစ္ေစ သည့္ အတြက္ လူငယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ၊ အသိပညာ မွ်ေဝမႈ မ်ား အမ်ားဆံုးေသာ Barcamp တစ္ခုအျဖစ္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ စံခ်ိန္တင္ထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Barcamp Yangon Organizer Team Leader ျဖစ္သူ ကိုမင္းဦးက ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္း ပမည့္ ဘားကမ့္ ရန္ကုန္အတြက္ More Experience ဆိုသည့္ Theme ျဖင့္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၄င္းကဲ့သို႔ ေပးထားရျခင္းမွာ လည္း ဘားကမ့္ ရန္ကုန္သို႔ တက္ ေရာက္ ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳ မ်ား ပိုမုိမွ် ေဝေစႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုမို ရရွိေစလိုရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

ကိုမင္းဦးက “Barcamp Yangon ဟာ နည္းပညာတစ္ခု တည္းအတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ မည္သူမဆို Topic Board တြင္ မိမိေျပာၾကား လိုတဲ့အ ေၾကာင္းအရာ ကို ကပ္ျပီး နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ ကဗ်ာ၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ စသည့္ မည္သည့္ က႑ မဆို ေဝမွ် ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*