ဘဝ၏ ျဖစ္ရပ္မွန္

ဘဝ၏ ျဖစ္ရပ္မွန္
December 15, 2016 Asian Fame
ဘဝ၏ ျဖစ္ရပ္မွန္

မိမိ၏ဘဝသည္ အၿမဲအႏုတ္လကၡဏာျပေန၏။
တစ္ရက္ကုန္သြားျခင္းသည္ မိမိဘဝေနခြင့္၊ အသက္ရွင္ခြင့္ တစ္ရက္ ႏုတ္ယူသြားျခင္းျဖစ္၏။
တစ္လကုန္သြားျခင္းသည္ မိမိဘဝေနခြင့္၊ အသက္ရွင္ခြင့္ တစ္လႏုတ္ယူခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္၏။
တစ္ႏွစ္ကုန္သြားျခင္းသည္ မိမိအသက္ရွင္ခြင့္ တစ္ႏွစ္ ဆံုး႐ံႈးသြားျခင္းျဖစ္၏။
ႏြားေက်ာင္းသားသည္ ႏွင္တံတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ႏြားမ်ားကို ျမက္စားက်က္ရွိရာသို႔ေမာင္းႏွင္ေနသကဲ့သို႔ ထို႔အတူေသမင္းက ဇရာႏွင္ တံကိုကိုင္၍ သတၱဝါကို သုသာန္ရွိရာသို႔ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ တေရြ႕ေရြ႕ေမာင္းႏွင္ေနေလသည္။

အရွင္သံဝရာလကၤာရ ဓမၼပိယဆရာေတာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*