ဆင္ျခင္ စဥ္းစားရမွာက ဘာတုန္းဆိုရင္

ဆင္ျခင္ စဥ္းစားရမွာက ဘာတုန္းဆိုရင္
November 2, 2015 Asian Fame
ဆင္ျခင္ စဥ္းစားရမွာက ဘာတုန္းဆိုရင္

dr-nandamalabhivamsa

ေအး…ေလာကမွာ ျမင္ျမင္သမွ် သတၱဝါေတြဟာ ငါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္လုပ္သမွ်ဟာ ကိုယ္နဲ႔သာသက္ဆိုင္တယ္။
”ကမၼဒါယာဒ” တို႔ လုပ္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို တို႔ေနာက္ဆံုး အေမြခံရမွာ။
ဒါကိုလည္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးရမယ္တဲ့။ ”ေကာင္းတာ လုပ္ရင္လည္း ေကာင္းတဲ့ အေမြ၊ မေကာင္းတာလုပ္ရင္လည္း မေကာင္းတဲ့ အေမြ ငါပဲရမွာပဲ” လို႔။
ဒီလို ဆင္ျခင္စဥ္းစားေပးျခင္းျဖင့္ ဘာျဖစ္သလဲဆိုရင္ မေကာင္းတာ မလုပ္ျဖစ္ဘူး။ မေကာင္းတဲ့အေမြဆိုတာ ဘယ္သူမွ မခံခ်င္ဘူးေလ။
ေကာင္းတဲ့အေမြသာ ခံခ်င္တာ။
ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတာကို သတိထားၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္လာတယ္။
ေကာင္းတာေတြကို ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာ  ႀကီးမားတဲ့ အျမတ္ႀကီးတစ္ခုပဲ။    ။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*